Drepturile victimelor, pe țări

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți sesiza săvârșirea unei infracțiuni la poliție apelând 114 14 (+46 77 114 14 00 din afara Suediei) sau mergând direct la o secție de poliție. De asemenea, puteți denunța o infracțiune prin intermediul internetului în caz de furt prin efracție, fraude legate de utilizarea cardurilor de plată, furt sau pierdere (dar nu a pașaportului sau a cărții de identitate naționale). În cazul în care aveți o identitate protejată, nu denunțați infracțiunea prin intermediul internetului o infracțiune. În caz de urgență sau în timpul săvârșirii unei infracțiuni, apelați SOS Alarm la 112. Link către e-report

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

În cazul în care ați denunțat infracțiunea la poliție, dosarului dumneavoastră i se va atribui un număr și veți primi de asemenea datele de contact de care aveți nevoie pentru a obține informații cu privire la dosar. În caz contrar, puteți solicita poliției să vă informeze în legătură cu ceea ce se întâmplă cu dosarul dumneavoastră luând legătura cu aceasta prin telefon, prin intermediul unui e-mail adresat secției de poliție locale sau mergând la cea mai apropiată secție de poliție. În cazul în care doriți să discutați cu agentul de poliție care se ocupă de dosarul dumneavoastră, puteți utiliza numărul de telefon național pentru poliție, 114 14. Centrala telefonică vă va face legătura cu agentul responsabil de dosarul dumneavoastră.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Pentru anumite tipuri de infracțiuni, victimele au dreptul la reprezentare judiciară proprie, instituție cunoscută sub denumirea „avocat al părții vătămate” (målsägandebiträde). Acest lucru este valabil în special pentru infracțiunile sexuale și pentru violența domestică, dar și pentru alte infracțiuni în cazul cărora există o nevoie specială. Imediat după începerea cercetării (prealabile) vi se va desemna un reprezentant, asistența judiciară fiind gratuită. În cazul în care considerați că aveți nevoie de un reprezentant legal, ar trebui să discutați cât mai curând posibil acest aspect cu procurorul (åklagare) sau cu agentul de poliție responsabil de cercetarea prealabilă. De asemenea, puteți depune cererea direct la instanța districtuală (tingsrätt). Instanța districtuală va stabili dacă aveți dreptul la reprezentare judiciară și va desemna un avocat. Puteți sugera desemnarea unui avocat anume. Persoana desemnată în vederea reprezentării judiciare, care va fi de regulă avocat, are sarcina de a vă proteja interesele și de a vă oferi sprijin și asistență în cursul cercetării prealabile și al procesului. Avocatul este obligat să păstreze secretul profesional și vă poate ajuta să vă susțineți cauza și să prezentați o cerere de despăgubiri. Această sarcină se încheie după finalizarea procedurii judiciare, iar asistența în vederea recuperării prejudiciilor sau în vederea obținerii altor despăgubiri nu face parte din atribuțiile „avocatului persoanei vătămate”.

În cazul în care un tutore (de regulă, un părinte) este suspectat de săvârșirea unei infracțiuni împotriva copilului său, se desemnează un reprezentant special. Același lucru este valabil și în cazul în care persoana suspectată de săvârșirea infracțiunii are legături strânse cu tutorele. Reprezentantul va proteja drepturile copilului în cursul cercetării prealabile și în cursul procesului. Reprezentant special poate fi desemnat un avocat, un avocat stagiar într-o firmă de avocatură sau o altă persoană. De asemenea, pentru ca persoana respectivă să fie considerată potrivită pentru această sarcină, aceasta trebuie să îndeplinească anumite cerințe cu privire la cunoștințele sale, experiența și calitățile personale.

Protecția juridică este inclusă în polițele de asigurare a locuințelor. Aceasta înseamnă, de exemplu, că societatea de asigurare vă poate rambursa cheltuielile de judecată dacă cererea dumneavoastră prin care solicitați acordarea de despăgubiri nu este soluționată în cadrul procedurii penale. În general, asigurarea va include o dispoziție potrivit căreia dumneavoastră veți avea obligația să achitați un anumit cuantum din cheltuieli (excedentul). Pentru mai multe informații, adresați-vă societății dumneavoastră de asigurare.

În toate tipurile de cauze, puteți beneficia de consultanță juridică în temeiul Legii suedeze privind asistența judiciară (Rättshjälpslagen). Consultanța ar putea privi, de exemplu, o cerere pentru acordarea de despăgubiri dacă procurorul nu vă ajută în acest sens sau în cazul negocierilor cu societatea de asigurare. Puteți contacta o firmă de avocatură care furnizează consultanță juridică în temeiul Legii privind asistența judiciară. Puteți consulta un avocat timp de maximum două ore pentru un onorariu fix. Onorariul este de aproximativ 1 600 SEK pe oră. În funcție de situația dumneavoastră financiară, onorariul poate fi mai mic.

Dacă nu aveți o poliță de asigurare care include protecție juridică și dosarul dumneavoastră nu poate fi soluționat pe baza consultației juridice primite, puteți obține asistență judiciară în funcție de evaluarea nevoilor dumneavoastră. Statul va suporta în acest caz o parte din cheltuielile de reprezentare judiciară. De asemenea, puteți primi ajutor pentru cheltuielile de deplasare, de cazare și de administrarea a probelor, precum și pentru alte cheltuieli. Un avocat, instanța sau Autoritatea Națională pentru Asistență Judiciară (Rättshjälpsmyndighet) vă pot oferi consiliere privind modalitatea de a solicita asistență judiciară.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Dacă sunteți citat de poliție sau de procuror, aveți dreptul la rambursarea cheltuielilor pe care le-ați suportat pentru a vă deplasa la audiere. Pe lângă cheltuielile de deplasare, vi se pot rambursa cheltuielile de cazare și vi se pot acorda despăgubiri pentru veniturile nerealizate sau alte pierderi financiare. Cu toate acestea, despăgubirile pentru veniturile nerealizate sunt limitate la o anumită sumă. Adresați-vă poliției pentru acest tip de rambursare.

Dacă sunteți citat de poliție sau de procuror, aveți dreptul la rambursarea cheltuielilor pe care le-ați suportat pentru a vă deplasa la audiere. În momentul finalizării interogatoriului, președintele instanței vă va întreba în anumite cazuri dacă doriți să depuneți o cerere de despăgubiri. Totuși, în general, problema plății este soluționată la grefa instanței după încheierea procesului. În momentul respectiv, puteți solicita rambursarea și, de asemenea, puteți afla suma pe care o aveți de primit. Plata se va face direct la grefa instanței. Cheltuielile mari pot atrage întârzieri; pentru informații suplimentare, adresați-vă instanței.

Dacă cercetările au fost finalizate și dosarul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care dosarul dumneavoastră a fost închis și sunteți nemulțumit de această decizie, puteți solicita ca dosarul să fie examinat de procuror. Adresați-vă poliției care, la cerere, va transmite procurorului dosarul dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți mulțumit de o decizie luată de procuror, puteți introduce o cale de atac prin care să solicitați reexaminarea acesteia de către procurorul cu grad ierarhic imediat superior (överprövning).

Pot să mă implic în proces?

Da, de regulă va fi necesar să vă implicați în proces, întrucât elementele de probă prezentate de dumneavoastră sunt importante pentru ca instanța să poată să se pronunțe în cauză.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În temeiul legii suedeze, sunteți definit ca parte vătămată (målsägande) în cursul cercetării prealabile și al procesului. Nu puteți fi o parte la procedură înainte ca procurorul să deschidă procedura. Puteți fi parte la procedură:

  • în cazul în care procurorul a deschis procedura;
  • dacă aveți o cerere de despăgubiri, și/sau
  • dacă ați asistat la urmărirea penală.

Puteți asista la urmărirea penală în orice moment în timpul procesului; în acest caz, veți avea aproximativ aceeași calitate procesuală ca și procurorul și veți putea, de exemplu, să prezentați instanței propriile dumneavoastră elemente de probă. Cu toate acestea, nu este necesar să dovediți nimic cu privire la infracțiune.

Puteți introduce capete de acuzare individuale din proprie inițiativă sau puteți invoca un capăt de acuzare specific în cazul în care procurorul a renunțat sau a retras la un capăt de acuzare general. Apoi trebuie să dovediți instanței că infracțiunea a avut loc.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Dacă nu sunteți parte la procedură, veți fi informat direct cu privire la data și ora procesului. Cu toate acestea, veți fi informat numai dacă ați solicitat acest lucru în cursul cercetării prealabile. Dacă sunteți parte la procedură, aveți dreptul de a fi prezent pe parcursul întregului proces, chiar și în cazul în care procedura nu este publică.

Puteți fi citat să vă prezentați în instanță dacă procurorul a solicitat să fiți interogat sau dacă ați formulat o cerere pentru acordarea de despăgubiri. Veți primi o citație în care se va menționa data și ora la care trebuie să vă prezentați și care va conține informații cu privire la motivele acceptabile pentru neprezentare în fața instanței. Dacă sunteți bolnav sau aveți un alt motiv valid pentru a nu vă prezenta, trebuie să informați instanța cât mai curând posibil înaintea ședinței de judecată. Instanța vă va comunica dacă prezența dumneavoastră este sau nu este necesară. În cazul în care nu vă prezentați fără a avea un motiv valid, riscați să primiți o amendă.

În timpul procesului, aveți dreptul de a solicita despăgubiri. Aveți acest drept numai dacă sunteți parte vătămată. De asemenea, veți fi interogat de procuror și de inculpat (sau de avocatul său). Nu veți fi interogat sub jurământ. Dacă sunteți parte la procedură, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți interoga inculpatul, martorii și experții. La sfârșitul procesului, veți avea de asemenea posibilitatea de a prezenta concluzii.

Dacă sunteți citat de poliție sau de procuror, aveți dreptul la rambursarea cheltuielilor pe care le-ați suportat pentru a vă deplasa la audiere. Tipurile de costuri care pot fi rambursate sunt costurile de deplasare și de cazare, precum și veniturile nerealizate (până la 700 SEK pe zi).

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Da, procurorul va dori probabil să fiți audiat în cursul procesului. Cu toate acestea, partea vătămată nu poate participa la proces în calitate de martor. Aceasta înseamnă că nu veți face declarații sub jurământ. Dacă sunteți parte la procedură, aveți dreptul de a depune mărturie în proces.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Dacă sunteți parte la procedură, aveți dreptul să fiți informat, în diverse moduri, cu privire la procedura judiciară și la ceea ce s-a întâmplat în dosarul dumneavoastră. În limba suedeză, acest drept este numit partsinsyn. Dacă sunteți persoană vătămată, dar nu și parte vătămată (adică nu vreți să participați la procedură), nu aveți același drept de a fi informat(ă) cu privire la proces.

În cursul cercetării prealabile efectuate de poliție, veți fi întrebat dacă doriți să fiți informat cu privire la hotărârea pronunțată în cauză. Dacă ați fost parte la procedură, instanța vă va comunica hotărârea. Dacă nu ați fost parte, hotărârea vă va fi comunicată în cazul în care ați solicitat să o consultați.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Dacă sunteți parte la procedură, aveți dreptul să fiți informat, în diverse moduri, cu privire la procedura judiciară și la ceea ce se întâmplă în dosarul dumneavoastră. În limba suedeză, acest drept este denumit partsinsyn și are ca scop informarea părții astfel încât aceasta să își susțină cauza într-o acțiune sau într-un proces. De exemplu, acest lucru ar putea însemna că, la cerere sau la inițiativa instanței, ați putea avea acces la documente și la alte materiale ale unei cauze. De asemenea, instanța are o obligație de comunicare, ceea ce înseamnă că trebuie să asigure, din oficiu, accesul unei părți la documente sau la alte materiale de cercetare prezentate în cauză de o altă parte decât partea respectivă. Partea poate de asemenea să formuleze în fața instanței observații cu privire la materialul respectiv.

Dacă sunteți persoană vătămată, dar nu și parte vătămată (adică nu vreți să participați la procedură), nu aveți același drept de a fi informat(ă) cu privire la proces.

Ultima actualizare: 07/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.