Drepturile victimelor, pe țări

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Drepturile copiilor în societate)

BRIS este o organizație pentru drepturile copiilor, fără afiliere politică sau religioasă. Copiii vulnerabili și tinerii cu vârsta de până la 18 ani pot contacta în mod anonim și gratuit un consilier BRIS prin intermediul e-mailului, al conversațiilor online sau al apelului telefonic. BRIS preia, de asemenea, apeluri telefonice din partea adulților care simt nevoia să vorbească cu cineva despre întrebările pe care și le pun și preocupările pe care le au legate de copii și tineri.

Date de contact:

116 111, linia de asistență telefonică pentru copii și tineri

077 150 50 50, linia de asistență telefonică pentru adulți

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Sprijin pentru victime - Suedia)

Sprijin pentru victime - Suedia este o organizație non-profit care militează pentru ca toate victimele infracțiunilor să beneficieze de dreptul de a primi asistență. Organizația are centre locale de sprijinire a victimelor la nivelul întregii țări, un secretariat și o linie de asistență telefonică națională gratuită. Organizația oferă asistență victimelor infracțiunilor, martorilor și rudelor acestora, ascultându-le și oferindu-le sprijin și sfaturi utile. Dacă este necesar, victima poate obține sprijin în raportul cu alte organisme care pot acorda, de exemplu, asistență psihologică, adăposturi sociale sau asistență financiară. Victimele pot obține, de asemenea, orientări cu privire la procedura penală. Sprijin pentru victime - Suedia asigură, de asemenea, sprijin pentru martori din partea unor voluntari care oferă informații și asistență în legătură cu un anumit proces.

Date de contact:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

https://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Asociația pentru rudele copiilor abuzați sexual)

ATSUB organizează consultări individuale cu rudele copiilor abuzați sexual și le oferă ajutor și sprijin în raporturile acestora cu autoritățile. De asemenea, asociația organizează grupuri de sprijin și oferă asistență în instanță.

Date de contact:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Federația suedeză pentru drepturile lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor și transsexualilor), linia telefonică de sprijinire a victimelor

RFSL este o organizație non-profit care militează pentru ca persoanele LGBT să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități și să respecte aceleași obligații ca toate celelalte persoane în societate. RFSL pune la dispoziția persoanelor LGBT care au fost supuse abuzurilor, amenințărilor și violenței o linie telefonică de sprijin. Serviciul este destinat, de asemenea, rudelor și prietenilor persoanelor LGBT și celor care întâlnesc persoane LGBT vulnerabile la serviciu. Organizația organizează reuniuni de criză și oferă informații privind drepturile existente, ajutor în relațiile cu autoritățile, sprijin în procesul judiciar și adăposturi sociale.

Date de contact:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Organizația națională de adăposturi pentru femei și femei tinere din Suedia)

ROKS coordonează centrele sale membre locale și oferă asistență și adăposturi sociale femeilor, fetelor și copiilor abuzați. De asemenea, organizația desfășoară activități formatoare de opinie pentru a face publice experiențele centrelor sale membre și pentru a reduce violența bărbaților împotriva femeilor.

Date de contact:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Centrul național de sprijin pentru victimele incestului și ale altor forme de abuz sexual în copilărie)

RISE este o organizație non-profit care oferă sprijin pentru adulții care au fost victime ale abuzurilor sexuale în copilărie. Asociația are o linie de asistență telefonică la care pot suna femei, bărbați, copii, rude și profesioniști. RISE oferă, de asemenea, diverse servicii pentru membrii săi, inclusiv discuții în grupuri de sprijin.

Date de contact:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem este o organizație non-profit. Programul operează singura linie de asistență telefonică la nivel național din Suedia pentru femeile imigrante care au fost victime ale violenței. Terrafem operează, de asemenea, o linie de asistență telefonică juridică și oferă protecție pentru femeile abuzate și copiii lor în adăposturi sociale.

Date de contact:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon înseamnă adăposturi pentru femei, centre pentru emanciparea tinerelor femei și alte servicii de sprijin care urmăresc crearea unei societăți în care există egalitate între sexe și care este lipsită de violență. Activitatea organizațiilor membre implică, în principal, sprijinirea și protejarea femeilor abuzate și a copiilor lor. De asemenea, organizațiile desfășoară activități de prevenire și de sprijin cu copii și tineri, influențează opinii și răspândesc informații.

Date de contact:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Autorități publice și alte organisme

Brottsoffermyndigheten (Autoritatea pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor)

Obiectivul general al Autorității pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor este să promoveze drepturile de care beneficiază aceste persoane și să răspundă nevoilor și intereselor acestora. Autoritatea este competentă la nivel național în patru domenii de activitate: soluționarea dosarelor în materie de despăgubire a victimelor infracțiunilor, administrarea Fondului victimelor infracțiunilor (Brottsofferfonden), funcționarea ca centru de expertiză și recuperarea despăgubirilor care au fost plătite.

Date de contact:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Administrația națională a instanțelor)

Administrația națională a instanțelor este o autoritate de stat în subordinea guvernului care își desfășoară activitatea ca organizație care prestează servicii pentru instanțele suedeze. Este responsabilă de coordonarea generală și de chestiunile generale care afectează instanțele suedeze. Aceasta implică totodată prestarea de servicii pentru instanțe, pentru tribunalele competente în materie de închiriere și arendare și pentru Autoritatea națională de asistență judiciară (Rättshjälpsmyndigheten).

Date de contact:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Autoritatea suedeză competentă în materie de executare silită)

Autoritatea suedeză competentă în materie de executare silită este o autoritate de stat. Activitatea acesteia constă, printre altele, în constatarea creanțelor prin mecanismul somațiilor de plată și sprijinirea oricărei persoane care nu a reușit să își recupereze o creanță.

Date de contact:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Centrul național de protecție împotriva violențelor de orice tip)

Centrul național de protecție împotriva violențelor de orice tip (NCK) din cadrul Universității din Uppsala acționează în numele guvernului în vederea sensibilizării la nivel național cu privire la violența bărbaților împotriva femeilor, „crimele pasionale” și violența și oprimarea în relațiile dintre persoane de același sex. NCK răspunde de „Kvinnofridslinjen”, linia de asistență telefonică națională a Suediei pentru victimele violenței, precum și de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru femei abuzate din cadrul Spitalului Universitar din Uppsala.

Date de contact:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Poliția Suedeză)

Poliția investighează infracțiunile și depune eforturi pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni. Poliția examinează, de asemenea, cazurile care implică date cu caracter personal fictive.

Date de contact:

114 14

112 (în caz de urgență)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Autoritatea națională de asistență judiciară)

Autoritatea națională de asistență judiciară este o autoritate națională care oferă asistență judiciară în temeiul legii în această materie. De asemenea, Autoritatea națională de asistență judiciară reprezintă autoritatea de recuperare atunci când o instanță a decis să solicite rambursarea cheltuielilor de judecată, inclusiv rambursarea cheltuielilor de apărare în cauzele penale.

Date de contact:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Agenția fiscală suedeză)

Agenția fiscală suedeză este autoritatea administrativă competentă în domeniul fiscal și al evaluării bunurilor, precum și în ceea ce privește registrul de evidență a populației și înregistrarea actelor juridice. Agenția fiscală suedeză se ocupă, de asemenea, de cererile pentru protecția datelor cu caracter personal (utilizarea unui cod secret și utilizarea unei adrese vechi).

Date de contact:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Asociația suedeză a autorităților locale și a regiunilor)

SKL este o organizație de tip participativ pentru toate consiliile municipale, districtuale și regionale.

Date de contact:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Ministerul Public suedez)

Ministerul Public colaborează cu poliția pentru a investiga infracțiunile. În cazul în care în urma urmăririi penale se constată că se poate antrena răspunderea penală, cazul va fi trimis în judecată. În această etapă, rolul procurorului este de a dovedi că inculpatul a săvârșit infracțiunea.

Date de contact:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Linii telefonice de urgență de sprijin al victimelor

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Drepturile copiilor în societate)

BRIS este o organizație pentru drepturile copiilor, fără afiliere politică sau religioasă. Copiii vulnerabili și tinerii cu vârsta de până la 18 ani pot contacta în mod anonim și gratuit un consilier BRIS prin intermediul e-mailului, al conversațiilor online sau al apelului telefonic. BRIS preia, de asemenea, apeluri telefonice din partea adulților care simt nevoia să vorbească cu cineva despre întrebările pe care și le pun și preocupările pe care le au legate de copii și tineri.

Date de contact:

116 111, linia de asistență telefonică pentru copii și tineri

077 150 50 50, linia de asistență telefonică pentru adulți

Brottsofferjouren Sverige (Sprijin pentru victime - Suedia)

Sprijin pentru victime - Suedia este o organizație non-profit care militează pentru ca toate victimele infracțiunilor să beneficieze de dreptul de a primi asistență. Organizația are centre locale de sprijinire a victimelor la nivelul întregii țări, un secretariat și o linie de asistență telefonică națională gratuită. Organizația oferă asistență victimelor infracțiunilor, martorilor și rudelor acestora, ascultându-le și oferindu-le sprijin și sfaturi utile. Dacă este necesar, victima poate obține sprijin în raportul cu alte organisme care pot acorda, de exemplu, asistență psihologică, adăposturi sociale sau asistență financiară. Victimele pot obține, de asemenea, orientări cu privire la procedura penală. Sprijin pentru victime - Suedia asigură, de asemenea, sprijin pentru martori din partea unor voluntari care oferă informații și asistență în legătură cu un anumit proces.

Sprijin pentru victime - Suedia operează și o linie de asistență telefonică națională care poate oferi sprijin pentru toate victimele infracțiunilor și poate, de asemenea, să le îndrepte către un centru local de sprijinire a victimelor. Linia de asistență telefonică națională poate oferi sprijin în 21 de limbi diferite.

Date de contact:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Autoritatea pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor)

Obiectivul general al Autorității pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor este să promoveze drepturile de care beneficiază aceste persoane și să răspundă nevoilor și intereselor acestora. Autoritatea este competentă la nivel național în patru domenii de activitate: soluționarea dosarelor în materie de despăgubire a victimelor infracțiunilor, administrarea Fondului victimelor infracțiunilor (Brottsofferfonden), funcționarea ca centru de expertiză și recuperarea despăgubirilor care au fost plătite.

Autoritatea pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor operează o linie de asistență telefonică la care poate răspunde la întrebări privind despăgubirile financiare rezultate în urma săvârșirii unei infracțiuni, dreptul de a avea un avocat al părții vătămate, reprezentarea specială pentru copii, ordinele de restricție și procedurile judiciare.

Date de contact:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Centrul național de protecție împotriva violențelor de orice tip)

Centrul național de protecție împotriva violențelor de orice tip (NCK) din cadrul Universității din Uppsala acționează în numele guvernului în vederea sensibilizării la nivel național cu privire la violența bărbaților împotriva femeilor, „crimele pasionale” și violența și oprimarea în relațiile dintre persoane de același sex. NCK răspunde de „Kvinnofridslinjen”, linia de asistență telefonică națională a Suediei pentru victimele violenței, precum și de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru femei abuzate din cadrul Spitalului Universitar din Uppsala.

Date de contact:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem este o organizație non-profit. Programul operează singura linie de asistență telefonică la nivel național din Suedia pentru femeile imigrante care au fost victime ale violenței. Terrafem operează, de asemenea, o linie de asistență telefonică juridică și oferă protecție pentru femeile abuzate și copiii lor aflați în adăposturi sociale.

Date de contact:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Federația suedeză pentru drepturile lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor și transsexualilor), linia telefonică de sprijinire a victimelor

RFSL este o organizație non-profit care militează pentru ca persoanele LGBT să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități și să respecte aceleași obligații ca toate celelalte persoane în societate. RFSL pune la dispoziția persoanelor LGBT care au fost supuse abuzurilor, amenințărilor și violenței o linie telefonică de sprijin. Serviciul este destinat, de asemenea, rudelor și prietenilor persoanelor LGBT și celor care întâlnesc persoane LGBT vulnerabile la serviciu. Organizația organizează reuniuni de criză și oferă informații privind drepturile existente, ajutor în relațiile cu autoritățile, sprijin în procesul judiciar și adăposturi sociale.

Date de contact:

020 34 13 16

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da, asistența oferită victimelor de o organizație non-profit este gratuită. Același lucru este valabil și pentru serviciile de sprijin gestionate de autoritățile publice.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Brottsoffermyndigheten (Autoritatea pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor)

Obiectivul general al Autorității pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor este să promoveze drepturile de care beneficiază aceste persoane și să răspundă nevoilor și intereselor acestora. Autoritatea este competentă la nivel național în patru domenii de activitate: soluționarea dosarelor în materie de despăgubire a victimelor infracțiunilor, administrarea Fondului victimelor infracțiunilor (Brottsofferfonden), funcționarea ca centru de expertiză și recuperarea despăgubirilor care au fost plătite.

Date de contact:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Administrația națională a instanțelor)

Administrația națională a instanțelor este o autoritate de stat în subordinea guvernului care își desfășoară activitatea ca organizație care prestează servicii pentru instanțele suedeze. Este responsabilă de coordonarea generală și de chestiunile generale care afectează instanțele suedeze. Aceasta implică totodată prestarea de servicii pentru instanțe, pentru tribunalele competente în materie de închiriere și arendare și pentru Autoritatea națională de asistență judiciară (Rättshjälpsmyndigheten).

Date de contact:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Autoritatea suedeză competentă în materie de executare silită)

Autoritatea suedeză competentă în materie de executare silită este o autoritate de stat. Activitatea acesteia constă, printre altele, în constatarea creanțelor prin mecanismul somațiilor de plată și sprijinirea oricărei persoane care nu a reușit să își recupereze o creanță.

Date de contact:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Centrul național de protecție împotriva violențelor de orice tip)

Centrul național de protecție împotriva violențelor de orice tip (NCK) din cadrul Universității din Uppsala acționează în numele guvernului în vederea sensibilizării la nivel național cu privire la violența bărbaților împotriva femeilor, „crimele pasionale” și violența și oprimarea în relațiile dintre persoane de același sex. NCK răspunde de „Kvinnofridslinjen”, linia de asistență telefonică națională a Suediei pentru victimele violenței, precum și de o unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru femei abuzate din cadrul Spitalului Universitar din Uppsala.

Date de contact:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Poliția Suedeză)

Poliția investighează infracțiunile și depune eforturi pentru a preveni comiterea de noi infracțiuni. Poliția examinează, de asemenea, cazurile care implică date cu caracter personal fictive.

Date de contact:

114 14

112 (în caz de urgență)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Autoritatea națională de asistență judiciară)

Autoritatea națională de asistență judiciară este o autoritate națională care oferă asistență judiciară în temeiul legii în această materie. De asemenea, Autoritatea națională de asistență judiciară reprezintă autoritatea de recuperare atunci când o instanță a decis să solicite rambursarea cheltuielilor de judecată, inclusiv rambursarea cheltuielilor de apărare în cauzele penale.

Date de contact:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Agenția fiscală suedeză)

Agenția fiscală suedeză este autoritatea administrativă competentă în domeniul fiscal și al evaluării bunurilor, precum și în ceea ce privește registrul de evidență a populației și înregistrarea actelor juridice. Agenția fiscală suedeză se ocupă, de asemenea, de cererile pentru protecția datelor cu caracter personal (utilizarea unui cod secret și utilizarea unei adrese vechi).

Date de contact:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Asociația suedeză a autorităților locale și a regiunilor)

SKL este o organizație de tip participativ pentru toate consiliile municipale, districtuale și regionale.

Date de contact:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Ministerul Public suedez)

Ministerul Public colaborează cu poliția pentru a investiga infracțiunile. În cazul în care în urma urmăririi penale se constată că se poate antrena răspunderea penală, cazul va fi trimis în judecată. În această etapă, rolul procurorului este de a dovedi că inculpatul a săvârșit infracțiunea.

Date de contact:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Drepturile copiilor în societate)

BRIS este o organizație pentru drepturile copiilor, fără afiliere politică sau religioasă. Copiii vulnerabili și tinerii cu vârsta de până la 18 ani pot contacta în mod anonim și gratuit un consilier BRIS prin intermediul e-mailului, al conversațiilor online sau al apelului telefonic. BRIS preia, de asemenea, apeluri telefonice din partea adulților care simt nevoia să vorbească cu cineva despre întrebările pe care și le pun și preocupările pe care le au legate de copii și tineri.

Date de contact:

116 111, linia de asistență telefonică pentru copii și tineri

077 150 50 50, linia de asistență telefonică pentru adulți

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Sprijin pentru victime - Suedia)

Sprijin pentru victime - Suedia este o organizație non-profit care militează pentru ca toate victimele infracțiunilor să beneficieze de dreptul de a primi asistență. Organizația are centre locale de sprijinire a victimelor la nivelul întregii țări, un secretariat și o linie de asistență telefonică națională gratuită. Organizația oferă asistență victimelor infracțiunilor, martorilor și rudelor acestora, ascultându-le și oferindu-le sprijin și sfaturi utile. Dacă este necesar, victima poate obține sprijin în raportul cu alte organisme care pot acorda, de exemplu, asistență psihologică, adăposturi sociale sau asistență financiară. Victimele pot obține, de asemenea, orientări cu privire la procedura penală. Sprijin pentru victime - Suedia asigură, de asemenea, sprijin pentru martori din partea unor voluntari care oferă informații și asistență în legătură cu un anumit proces.

Date de contact:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Asociația pentru rudele copiilor abuzați sexual)

ATSUB organizează consultări individuale cu rudele copiilor abuzați sexual și le oferă ajutor și sprijin în raporturile acestora cu autoritățile. De asemenea, asociația organizează grupuri de sprijin și oferă asistență în instanță.

Date de contact:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Federația suedeză pentru drepturile lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor și transsexualilor), linia telefonică de sprijinire a victimelor

RFSL este o organizație non-profit care militează pentru ca persoanele LGBT să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități și să respecte aceleași obligații ca toate celelalte persoane în societate. RFSL pune la dispoziția persoanelor LGBT care au fost supuse abuzurilor, amenințărilor și violenței o linie telefonică de sprijin. Serviciul este destinat, de asemenea, rudelor și prietenilor persoanelor LGBT și celor care întâlnesc persoane LGBT vulnerabile la serviciu. Organizația organizează reuniuni de criză și oferă informații privind drepturile existente, ajutor în relațiile cu autoritățile, sprijin în procesul judiciar și adăposturi sociale.

Date de contact:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Organizația națională de adăposturi pentru femei și femei tinere din Suedia)

ROKS coordonează centrele sale membre locale și oferă asistență și adăposturi sociale femeilor, fetelor și copiilor abuzați. De asemenea, organizația desfășoară activități formatoare de opinie pentru a face publice experiențele centrelor sale membre și pentru a reduce violența bărbaților împotriva femeilor.

Date de contact:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Centrul național de sprijin pentru victimele incestului și ale altor forme de abuz sexual în copilărie)

RISE este o organizație non-profit care oferă sprijin pentru adulții care au fost victime ale abuzurilor sexuale în copilărie. Asociația are o linie de asistență telefonică la care pot suna femei, bărbați, copii, rude și profesioniști. RISE oferă, de asemenea, diverse servicii pentru membrii săi, inclusiv discuții în grupuri de sprijin.

Date de contact:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem este o organizație non-profit. Programul operează singura linie de asistență telefonică la nivel național din Suedia pentru femeile imigrante care au fost victime ale violenței. Terrafem operează, de asemenea, o linie de asistență telefonică juridică și oferă protecție pentru femeile abuzate și copiii lor aflați în adăposturi sociale.

Date de contact:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon înseamnă adăposturi pentru femei, centre pentru emanciparea tinerelor femei și alte servicii de sprijin care urmăresc crearea unei societăți în care există egalitate între sexe și care este lipsită de violență. Activitatea organizațiilor membre implică, în principal, sprijinirea și protejarea femeilor abuzate și a copiilor lor. De asemenea, organizațiile desfășoară activități de prevenire și de sprijin cu copii și tineri, influențează opinii și răspândesc informații.

Date de contact:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Ultima actualizare: 07/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.