Práva obetí – podľa krajín

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Som obeťou trestného činu, na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o podporu a pomoc?

– Ako obeť trestného činu sa môžete obrátiť na tieto hlavné služby na podporu obetí:

A. Služby verejnej správy:

Ústredná služba sociálnej pomoci (SCAS) – služby na podporu obetí (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV)) SAV v Luxemburgu

Druhy podpory:

 • psychologické a psychoterapeutické poradenstvo,
 • služba právnych informácií,
 • skupinová terapia pre obete domáceho násilia,
 • sprevádzanie obetí počas súdneho procesu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel. (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
Mobil (+352) 621 32 65 95

E-mail: scas-sav@justice.etat.lu
Webové sídlo: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Mimovládne organizácie (MVO):

1. Podpora obetí trestných činov (Aide aux victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg ASBL

Druhy podpory:

 • služba právnych informácií,
 • morálna, finančná a materiálna podpora.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel. (+352) 40 20 40

E-mail: wrl@pt.lu
Webové sídlo: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Podporné služby pre uznané obete domáceho násilia

Existujú tri takéto služby:

– SAVVD v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse) asbl

Druhy podpory:

 • psychosociálne poradenstvo,
 • právne informácie a podpora,
 • právne, administratívne a sociálne informácie a podpora po obvinení páchateľa násilia prokurátorom,
 • plánovanie právnych krokov,
 • sprevádzanie obetí okrem iného na súde, u advokáta, u lekára,
 • usmernenie,
 • poradenstvo a ochranné opatrenia proti obťažovaniu,
 • vypracovanie plánu ochrany pre obete.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 18 62
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@savvd.lu
Webové sídlo: http://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA – v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Pre deti, ktoré sa stali priamymi a nepriamymi obeťami domáceho násilia v súvislosti s príkazom na vysťahovanie.

Druhy podpory:

 • Starostlivosť o deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia v súvislosti s opatrením na vysťahovanie.
 • Ako psychologická služba pre deti a mladistvé obete domáceho násilia, psychologická podpora pre deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia a ich rodiny.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 20 50
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@psyea.lu
Webové sídlo: http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Podporné služby pre deti, ktoré sa stali priamymi a nepriamymi obeťami domáceho násilia v súvislosti s príkazom na vysťahovanie.

Druhy podpory:

 • Starostlivosť o deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia v súvislosti s opatrením na vysťahovanie.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 51 72 72 89

E-mail: alternatives@profamilia.lu
Webové sídlo: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Poradenské služby pre ženy, ktoré sú uznané ako obete násilia

Druhy podpory:

 • telefonické poradenstvo,
 • psychosociálne poradenstvo,
 • právne, administratívne a sociálne informácie a podpora,
 • plánovanie právnych krokov,
 • sprevádzanie žien v iných odborných službách: advokát, súd, polícia,
 • prijímací pohovor v útulku pre ženy,
 • školenie a prednáška o domácom násilí,
 • semináre a diskusné skupiny.

K dispozícií sú štyri takéto skupiny:

– VISAVI (Život bez násilia)[VISAVI (Vivre Sans Violence)] v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Poradenské centrum pre ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. (+352) 49 08 77-1
Fax (+352) 26 48 26 82

E-mail: feminfo@visavi.lu
Webové sídlo: http://fed.lu/wp/services/visavi/

– JUŽNÉ STREDISKO (FOYER SUD) v Esch-sur-Alzette Národnej rady luxemburských žien (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Poradenské centrum pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel. (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax (+352) 54 57 57 57

E-mail: foyersud@pt.lu
Webové sídlo: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– Stredisko OZANAM v Luxemburgu

– Stredisko OZANAM sever (Centre OZANAM Nord) vo Wiltzi Nadácie domu otvorených dverí (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Poradenské centrá pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel. (+352) 48 83 47

E-mail: ozanam@fmpo.lu
Webové sídlo: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel. (+352) 26 95 39 59

E-mail: ozanam.nord@fmpo.lu
Webové sídlo: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Poradenské centrum pre ženy v tiesni vrátane obetí násilia.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel. (+352) 51 72 72-41
Fax (+352) 52 21 88

E-mail: femmes@profamilia.lu
Webové sídlo: http://www.cnfl.lu/

4. Poradenské stredisko pre deti a mladistvých, ktorí sú registrovanými obeťami násilia

K dispozícií sú štyri:

– PSY EA v Luxemburgu neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Psychologická služba pre deti a mladistvých vo veku od 3 do 21 rokov, ktorí sa stali obeťami alebo svedkami domáceho násilia, a pre ich rodiny

Druhy podpory:

 • psychologická podpora pre deti a mladistvých, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia, a pre ich rodiny.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 20 50
Fax (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@psyea.lu
Webové sídlo: http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATÍVY v Dudelange nadácie „the Pro Familia“ (Fondation Pro Familia)

Poradenská služba pre deti a mladistvých vo veku od 0 do 27 rokov, ktorí sa stali obeťami alebo svedkami fyzického a psychického násilia vrátane domáceho násilia, a pre ich rodiny

Druhy podpory:

 • psychologická podpora pre deti a ich rodiny,
 • podpora pre vrúcne rodinné vzťahy a vzájomnú úctu,
 • informovanosť o násilí a prevencia.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 51 72 72 89

E-mail: alternatives@profamilia.lu
Webové sídlo: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE v Dudelange neziskového združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse)

Poradenská a informačná služba pre dievčatá (vo veku od 12 do 21 rokov) v tiesni, ktoré sa stali obeťami fyzického, psychického alebo sexuálneho násilia

Druhy podpory:

 • individuálne výsluchy,
 • podpora pri správnych konaniach,
 • pomoc pri hľadaní ubytovania pod dohľadom,
 • pomoc pri prípadnom prijatí do útulku Meederchershaus.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel. (+352) 49 41 49
Fax (+352) 27 12 59 89

E-mail: infofilles@pt.lu
Webové sídlo: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE v Luxemburgu neziskového združenia Alupse

Služba psychologického poradenstva a terapie pre deti vo veku od 0 do 21 rokov, ktoré sa stali obeťami fyzického, psychického a sexuálneho násilia, a pre ich rodiny

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel. (+352) 26 18 48-1
Fax (+352) 26 19 65 55

E-mail: alupse@pt.lu
Webové sídlo: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akreditované stredisko pre poradenstvo, informácie a pomoc pre mužov a chlapcov v tiesni, ktorí sa stali obeťami násilia – infoMann v Luxemburgu neziskového združenia actTogether

Druhy podpory:

 • psychologická a sociálna podpora a poradenstvo,
 • informačná a dokumentačná služba,
 • zvyšovanie informovanosti a odborná príprava,
 • sprevádzanie a podpora mužov s cieľom ich prijatia do útulku pre mužov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tel. (+352) 27 49 65
Fax (+352) 27 49 65 65

E-mail: info@infomann.lu
Webové sídlo: http://www.infomann.lu/

6. Akreditované poradenské a asistenčné stredisko pre páchateľov násilia vrátane domáceho násilia – Riicht eraus v Luxemburgu Luxemburského Červeného kríža

Druhy podpory:

 • poradenstvo, počúvanie, podpora, pomoc a sprevádzanie páchateľov (mužov a žien) domáceho násilia v súvislosti s vysťahovaním, buď na základe súdneho výkonu, alebo dobrovoľne,
 • podpora informovanosti a zodpovednosti na strane páchateľa,
 • krátkodobá ochrana obete,
 • riadenie konfliktov a sebadôvera,
 • podpora ľudí zaviazaných k zmene,
 • pomoc s rozvojom praktických stratégií umožňujúcich trvalú zmenu v prístupe a správaní páchateľov,
 • podpora pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoje násilné správanie,
 • diskusná skupina.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel. (+352) 27 55-5800
Linka pomoci červeného kríža: (+352) 27 55
Fax (+352) 27 55-5801

E-mail: riichteraus@croix-rouge.lu
Webové sídlo: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Služba pomoci pre uznané obete obchodovania s ľuďmi

Ambulantná a nemocničná starostlivosť pre všetky obete obchodovania s ľuďmi, ženy, mužov a deti.

K dispozícií sú dva, ktoré sú koordinované:

– SAVTEH v Luxemburgu združenia Ženy v tiesni (Femmes en détresse) asbl

– COTEH v Luxemburgu Nadácie domu otvorených dverí (Fondation Maison de la Porte ouverte)

Druhy podpory:

 • telefonické a osobné poradenstvo,
 • psychosociálna podpora a dohľad,
 • psychologická podpora a stabilizácia,
 • organizácia poradenstva alebo zdravotnej starostlivosti,
 • sprevádzanie obete na oddelenie trestného vyšetrovania na účely identifikácie,
 • podpora spolupráce obete s políciou a prokuratúrou,
 • sprevádzanie obetí najmä počas ich právnych, správnych a sociálnych postupov,
 • koordinácia nemocničnej starostlivosti a organizovanie ubytovania pre obete podľa ich pohlavia a veku,
 • materiálna a finančná pomoc,
 • informácie o právach obetí obchodovania s ľuďmi, súdnych a správnych konaniach a poskytovaných dávkach,
 • kontaktovanie MVO v krajinách pôvodu pri dobrovoľnom návrate.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel. (+352) 26 48 26 31
Fax (+352) 26 48 26 82
Mobil (+352) 621 316 919

E-mail: traite.humains@visavi.lu
Webové sídlo: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel. (+352) 24 87 36 22
Mobil (+352) 621 351 884

E-mail: coteh@fmpo.lu
Webové sídlo: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Polícia:

Generálne riaditeľstvo
luxemburskej polície
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel. (+352) 49 97-1
Núdzová linka 113
Fax (+352) 49 97-20 99

E-mail: contact@police.public.lu
Webové sídlo: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Miestne orgány:

Služba právneho prijímania a informačná služba (Service d’accueil et d’information juridique):

– DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel. (+352) 80 23 15

– ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel. (+352) 54 15 52

– LUXEMBURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tel. (+352) 22 18 46

Webové sídlo: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Služba právnych informácií o „právach žien“:

GENERÁLNA PROKURATÚRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Building BC or CR
L-2080 Luxembourg

Webové sídlo: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerstvá:

– Ministerstvo spravodlivosti (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84537
Fax (+352) 26 68 48 61

E-mail: info@mj.public.lu
Webové sídlo: http://www.mj.public.lu/

Úlohy:

 • občianskoprávne veci,
 • trestné veci: odškodnenie obetí, právna pomoc, mediácia v trestných veciach,
 • obchodné veci,
 • organizácia súdov,
 • všeobecná koordinácia správnych konaní pred správnymi súdmi,
 • väzenské zariadenia.

– Ministerstvo vnútra (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84600
Fax (+352) 22 11 25

E-mail: info@miat.public.lu
Webové sídlo: http://www.mi.public.lu/

Úlohy v súlade s veľkovojvodským dekrétom z 28. januára 2015:

 • koordinácia pohotovostných služieb,
 • spolupráca s mimovládnymi organizáciami.

– Ministerstvo vnútornej bezpečnosti (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel. (+352) 247-84659
Fax (+352) 22 72 76

E-mail: secretariat@msi.etat.lu
Webové sídlo: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Podpora obetí v súlade s luxemburským dekrétom z 28. januára 2015:

 • luxemburská polícia, Generálny policajný inšpektorát (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), európska politika v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, politika medzinárodnej policajnej spolupráce

– Ministerstvo rovnosti príležitostí (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel. (+352) 247-85806
Fax (+352) 24 18 86

E-mail: info@mega.public.lu
Webové sídlo: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Úlohy:

 • domáce násilie,
 • Výbor pre spoluprácu odborníkov v oblasti boja proti násiliu,
 • partnerstvo a manažment s akreditovanými mimovládnymi organizáciami MEGA ambulantnej a nemocničnej starostlivosti o obete a páchateľov domáceho násilia, ženy a mužov v núdzi, násilia založeného na rodovej príslušnosti a obchodovania s ľuďmi,
 • partnerstvo a spolupráca so štátom schválenými MVO v oblasti starostlivosti o ľudí v tiesni, ktorí sa stali obeťami násilia.

Horúca linka podpory pre obete

– Luxemburská polícia;

Horúca linka: 113

Od pondelka do piatka 24 hodín denne

– Luxemburský Červený kríž

Horúca linka: 2755

Od pondelka do piatka od 7.00 h do 22.00 h

– Fraentelefon (Ženy v tiesni)

Horúca linka: (+352) 44 81 81

Od pondelka do piatka 24 hodín denne

– Fraentelefon (Ženy v tiesni)

Horúca linka: (+352) 44 81 81

Od pondelka do piatka od 9.00 h do 15.00 h

Je podpora pre obete bezplatná?

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť štátne služby alebo príslušné orgány?

Áno, podpora pre obete sa poskytuje bezplatne.

Aké druhy podpory mi môžu poskytnúť mimovládne organizácie?

pozri odpoveď na prvú otázku v časti B.

Posledná aktualizácia: 08/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.