Práva obetí – podľa krajín

Malta

Autor obsahu
Malta

Národná agentúra sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Appogg

Pomoc obetiam na Malte

Národná agentúra sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Appogg

Agentúra Appogg zabezpečuje sociálnu prácu, psychologické poradenstvo, pomoc, podporu a poradenstvo obetiam, najmä zo zraniteľných skupín, ako sú deti a obete domáceho násilia.

Národná agentúra sociálnej pomoci pre deti a rodiny v núdzi Appogg:

  • je súčasťou Nadácie pre sociálne služby Ministerstva rodiny a sociálnej solidarity,
  • nepretržite zabezpečuje sociálnu prácu, psychologické poradenstvo, pomoc, podporu a poradenstvo obetiam vo všeobecnosti, ale najmä zraniteľným skupinám, ako sú deti a obete domáceho násilia;
  • poskytuje bezplatné služby bez ohľadu na začatie trestného stíhania alebo usvedčenia páchateľa.

KONTAKTY:

Webová stránka: http://www.appogg.gov.mt/

Pomoc obetiam na Malte

Organizácia Pomoc obetiam na Malte poskytuje obetiam trestného činu odborné, nezávislé, dôverné a nestranné informácie o ich právach, službách a pomoci, ktorú môžu získať.

Pomoc obetiam na Malte:

  • je nezávislá organizácia, ktorá nie je súčasťou polície, súdov alebo iných agentúr v oblasti trestného súdnictva,
  • poskytuje obetiam trestného činu odborné, nezávislé, dôverné a nestranné informácie o ich právach, o službách a pomoci, ktorú môžu dostať,
  • ponúka informácie o systéme trestného súdnictva na Malte a trestnoprávnom konaní,
  • poskytuje bezplatné služby, ktoré sú k dispozícii bez ohľadu na to, či trestný čin bol alebo nebol oznámený a bez ohľadu na to, kedy k nemu došlo.

KONTAKTY:

Webová stránka: http://victimsupport.org.mt/

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.