Práva obětí trestných činů – podle zemí

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dětí ve společnosti)

BRIS je organizace prosazující práva dětí a je bez politické a náboženské příslušnosti. Zranitelné děti a mladí lidé do 18 let mohou poradcům organizace BRIS zaslat e-mail, chatovat s nimi nebo jim zatelefonovat, a to anonymně a bezplatně. Organizace BRIS rovněž přijímá hovory od dospělých, kteří si potřebují s někým promluvit o otázkách a obavách souvisejících s dětmi a mladými lidmi.

Kontaktní údaje:

116 111, linka pomoci pro děti a mladé lidi

077 150 50 50, linka pomoci pro dospělé

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (švédská organizace podpory pro oběti Victim Support Sweden)

Victim Support Sweden je nezisková organizace, která se zasazuje o právo všech obětí trestných činů získat podporu. Sestává se z místních center podpory pro oběti rozmístěných po celé zemi, sekretariátu a bezplatné celostátní linky pomoci. Organizace asistuje obětem trestných činů, svědkům a příbuzným tím, že jim naslouchá a poskytuje jim podporu a poradenství. V případě potřeby může oběť obdržet podporu při jednání s dalšími subjekty, které mohou poskytnout například psychologickou pomoc, chráněné bydlení nebo finanční pomoc. Oběti mohou rovněž obdržet pokyny týkající se trestního řízení. Organizace Victim Support Sweden organizuje rovněž podporu svědků zajišťovanou dobrovolníky, kteří mohou poskytnout informace a podporu související se soudním řízením.

Kontaktní údaje:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Sdružení pro příbuzné sexuálně zneužívaných dětí)

Sdružení ATSUB zajišťuje individuální konzultace s příbuznými sexuálně zneužívaných dětí a nabízí pomoc a podporu při jednání s orgány. Sdružení rovněž pořádá podpůrné skupiny a poskytuje asistenci u soudu.

Kontaktní údaje:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédská federace pro práva lesbických osob, gayů, bisexuálů a transgender osob), linka podpory pro oběti

RFSL je nezisková organizace existující pro to, aby zajistila, že LGBT osoby mají stejná práva, příležitosti a povinnosti jako všichni ostatní ve společnosti. RFSL provozuje linku podpory pro oběti z řad LGBT osob, které se staly oběťmi zneužívání, obtěžování a násilí. Služba je zaměřena rovněž na příbuzné, přátele a osoby, které se se zranitelnými LGBT osobami setkávají v práci. Organizace nabízí krizová setkání, informace o právech, pomoc při jednání s orgány, podporu při soudním řízení a chráněné bydlení.

Kontaktní údaje:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Státní organizace pro azylové domy pro ženy a azylové domy pro mladé ženy ve Švédsku)

Organizace ROKS koordinuje místní členská centra a poskytuje pomoc a chráněné bydlení pro zneužívané ženy, dívky a děti. Organizace rovněž pracuje na formování názorů, aby zveřejnila zkušenosti členských center a pomohla tak omezit násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách.

Kontaktní údaje:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Státní centrum podpory pro oběti incestu a dalších forem sexuálního zneužívání v dětství)

RISE je nezisková organizace, která nabízí podporu dospělým osobám, které se v dětství staly oběťmi sexuálního zneužívání. Organizace má linku pomoci, na kterou mohou volat ženy, muži, děti, příbuzní obětí i odborníci. RISE svým členům nabízí rovněž různé aktivity včetně diskuzí v podpůrných skupinách.

Kontaktní údaje:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem je nezisková organizace. Provozuje jedinou švédskou celostátní linku pomoci pro ženy přistěhovaleckého původu, které se staly oběťmi násilí. Terrafem rovněž provozuje právní linku pomoci a zneužívaným ženám a jejich dětem poskytuje ochranu v chráněném bydlení.

Kontaktní údaje:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Organizace Unizon zastupuje azylové domy pro ženy, centra pro zmocnění žen a další podpůrné služby pracující na společnosti bez násilí a s rovností žen a mužů. Práce členských organizací zahrnuje zejména podporu a ochranu zneužívaných žen a jejich dětí. Organizace rovněž vykonává preventivní a podpůrnou práci s dětmi a mladými lidmi, ovlivňuje názory a šíří vědomosti.

Kontaktní údaje:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Veřejné orgány a další subjekty

Brottsoffermyndigheten (Úřad pro náhrady a podpory pro oběti)

Obecným účelem Úřadu pro náhrady a podpory pro oběti je pracovat na prosazování práv obětí trestných činů a řešení jejich potřeb a zájmů. Úřad má celostátní odpovědnost za čtyři oblasti činnosti: řešení případů odškodnění pro oběti trestných činů, správa fondu pro oběti trestných činů (Brottsofferfonden), působení jakožto středisko odborných znalostí a vymáhání odškodnění pro oběti trestných činů, která byla vyplacena.

Kontaktní údaje:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Státní soudní správa)

Státní soudní správa je státní orgán, který vypracovává zprávy pro vládu a působí jako servisní organizace pro švédské soudy. Státní soudní správa je odpovědná za celkovou koordinaci a obecné záležitosti ovlivňující švédské soudy. To zahrnuje poskytování služeb soudům, státním soudům pro otázky nájmů a pronájmů a Státnímu úřadu pro právní pomoc (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktní údaje:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (Švédský donucovací orgán)

Švédský donucovací orgán je státní orgán. Kromě jiných věci pracuje na stanovení dluhů prostřednictvím platebních příkazů a pomáhá komukoliv, komu nebylo zaplaceno, vymoci dlužnou částku.

Kontaktní údaje:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách)

Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách (NCK) při Uppsalské univerzitě pracuje jménem vlády na celostátní úrovni na zvyšování povědomí o násilí, kterého se dopouštějí muži na ženách, o násilí souvisejícím se ctí a o utiskování a násilí ve vztazích osob stejného pohlaví. Centrum NCK je odpovědné za „Kvinnofridslinjen“, švédskou celostátní linku pomoci pro obětí násilí, a za specializovanou ambulantní jednotku pro zneužívané ženy při Uppsalské univerzitní nemocnici.

Kontaktní údaje:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Švédská policie)

Policejní orgán vyšetřuje trestné činy a pracuje na předcházení novým trestným činům. Policejní orgán rovněž řeší případy zahrnující fiktivní osobní údaje.

Kontaktní údaje:

114 14

112 (v naléhavých situacích)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Státní úřad pro právní pomoc)

Státní úřad pro právní pomoc je celostátní orgán, který poskytuje právní pomoc v souladu se švédským zákonem o právní pomoci. Státní úřad pro právní pomoc je rovněž vymáhajícím orgánem v případech, kdy se soud rozhodl požadovat splacení nákladů, a to včetně uhrazení nákladů na obhajobu v trestních případech.

Kontaktní údaje:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Švédský finanční úřad)

Švédský finanční úřad je správní orgán pro otázky daní, posuzování majetku, registr obyvatel a registraci listin. Švédský finanční úřad rovněž řeší žádosti o ochranu osobních údajů (kódy pro utajení a používání starých adres).

Kontaktní údaje:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švédské sdružení místních orgánů a regionů)

SKL je členskou organizací pro všechny obecní, krajské a regionální rady.

Kontaktní údaje:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švédské státní zastupitelství)

Švédské státní zastupitelství spolupracuje s policií na vyšetřování trestných činů. Pokud vyšetřování vede k obvinění, případ bude souzen u soudu. Úkolem státního zástupce je dokázat, že obviněný/obžalovaný trestný čin spáchal.

Kontaktní údaje:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Horké linky podpory pro oběti

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dětí ve společnosti)

BRIS je organizace prosazující práva dětí a je bez politické a náboženské příslušnosti. Zranitelné děti a mladí lidé do 18 let mohou poradcům organizace BRIS zaslat e-mail, chatovat s nimi nebo jim zatelefonovat, a to anonymně a bezplatně. Organizace BRIS rovněž přijímá hovory od dospělých, kteří si potřebují s někým promluvit o otázkách a obavách souvisejících s dětmi a mladými lidmi.

Kontaktní údaje:

116 111, linka pomoci pro děti a mladé lidi

077 150 50 50, linka pomoci pro dospělé

Brottsofferjouren Sverige (švédská organizace podpory pro oběti Victim Support Sweden)

Victim Support Sweden je nezisková organizace, která se zasazuje o právo všech obětí trestných činů získat podporu. Sestává se z místních center podpory pro oběti rozmístěných po celé zemi, sekretariátu a bezplatné celostátní linky pomoci. Organizace asistuje obětem trestných činů, svědkům a příbuzným tím, že jim naslouchá a poskytuje jim podporu a poradenství. V případě potřeby může oběť obdržet podporu při jednání s dalšími subjekty, které mohou poskytnout například psychologickou pomoc, chráněné bydlení nebo finanční pomoc. Oběti mohou rovněž obdržet pokyny týkající se trestního řízení. Organizace Victim Support Sweden organizuje rovněž podporu svědků zajišťovanou dobrovolníky, kteří mohou poskytnout informace a podporu související se soudním řízením.

Organizace Victim Support Sweden provozuje celostátní linku pomoci, která může poskytnout podporu všem obětem trestných činů a rovněž je odkázat na místní centrum pro podporu obětí. Celostátní linka pomoci může poskytnout podporu ve 21 různých jazycích.

Kontaktní údaje:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Úřad pro náhrady a podpory pro oběti)

Obecným účelem Úřadu pro náhrady a podpory pro oběti je pracovat na prosazování práv obětí trestných činů a řešení jejich potřeb a zájmů. Úřad má celostátní odpovědnost za čtyři oblasti činnosti: řešení případů odškodnění pro oběti trestných činů, správa fondu pro oběti trestných činů (Brottsofferfonden), působení jakožto středisko odborných znalostí a vymáhání odškodnění pro oběti trestných činů, která byla vyplacena.

Úřad pro náhrady a podporu pro oběti provozuje linku pomoci, která může zodpovědět dotazy ohledně finančního odškodnění v návaznosti na trestný čin, a rovněž například ohledně práva na „právního zástupce poškozené strany“, zvláštního zástupce pro děti, soudních zákazů kontaktu a soudních řízení.

Kontaktní údaje:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách)

Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách (NCK) při Uppsalské univerzitě pracuje jménem vlády na celostátní úrovni na zvyšování povědomí o násilí, kterého se dopouštějí muži na ženách, o násilí souvisejícím se ctí a o utiskování a násilí ve vztazích osob stejného pohlaví. Centrum NCK je odpovědné za „Kvinnofridslinjen“, švédskou celostátní linku pomoci pro obětí násilí, a za specializovanou ambulantní jednotku pro zneužívané ženy při Uppsalské univerzitní nemocnici.

Kontaktní údaje:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem je nezisková organizace. Provozuje jedinou švédskou celostátní linku pomoci pro ženy přistěhovaleckého původu, které se staly oběťmi násilí. Terrafem rovněž provozuje právní linku pomoci a zneužívaným ženám a jejich dětem poskytuje ochranu v chráněném bydlení.

Kontaktní údaje:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédská federace pro práva lesbických osob, gayů, bisexuálů a transgender osob), linka podpory pro oběti

RFSL je nezisková organizace existující pro to, aby zajistila, že LGBT osoby mají stejná práva, příležitosti a povinnosti jako všichni ostatní ve společnosti. RFSL provozuje linku podpory pro oběti z řad LGBT osob, které se staly oběťmi zneužívání, obtěžování a násilí. Služba je zaměřena rovněž na příbuzné, přátele a osoby, které se se zranitelnými LGBT osobami setkávají v práci. Organizace nabízí krizová setkání, informace o právech, pomoc při jednání s orgány, podporu při soudním řízení a chráněné bydlení.

Kontaktní údaje:

020 34 13 16

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano, podpora pro oběti poskytovaná neziskovými organizacemi je bezplatná. To samé platí pro podpůrné služby řízené veřejnými orgány.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Brottsoffermyndigheten (Úřad pro náhrady a podpory pro oběti)

Obecným účelem Úřadu pro náhrady a podpory pro oběti je pracovat na prosazování práv obětí trestných činů a řešení jejich potřeb a zájmů. Úřad má celostátní odpovědnost za čtyři oblasti činnosti: řešení případů odškodnění pro oběti trestných činů, správa fondu pro oběti trestných činů (Brottsofferfonden), působení jakožto středisko odborných znalostí a vymáhání odškodnění pro oběti trestných činů, která byla vyplacena.

Kontaktní údaje:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Státní soudní správa)

Státní soudní správa je státní orgán, který vypracovává zprávy pro vládu a působí jako servisní organizace pro švédské soudy. Státní soudní správa je odpovědná za celkovou koordinaci a obecné záležitosti ovlivňující švédské soudy. To zahrnuje poskytování služeb soudům, státním soudům pro otázky nájmů a pronájmů a Státnímu úřadu pro právní pomoc (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktní údaje:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (Švédský donucovací orgán)

Švédský donucovací orgán je státní orgán. Kromě jiných věci pracuje na stanovení dluhů prostřednictvím platebních příkazů a pomáhá komukoliv, komu nebylo zaplaceno, vymoci dlužnou částku.

Kontaktní údaje:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách)

Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách (NCK) při Uppsalské univerzitě pracuje jménem vlády na celostátní úrovni na zvyšování povědomí o násilí, kterého se dopouštějí muži na ženách, o násilí souvisejícím se ctí a o utiskování a násilí ve vztazích osob stejného pohlaví. Centrum NCK je odpovědné za „Kvinnofridslinjen“, švédskou celostátní linku pomoci pro obětí násilí, a za specializovanou ambulantní jednotku pro zneužívané ženy při Uppsalské univerzitní nemocnici.

Kontaktní údaje:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Švédská policie)

Policejní orgán vyšetřuje trestné činy a pracuje na předcházení novým trestným činům. Policejní orgán rovněž řeší případy zahrnující fiktivní osobní údaje.

Kontaktní údaje:

114 14

112 (v naléhavých situacích)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Státní úřad pro právní pomoc)

Státní úřad pro právní pomoc je celostátní orgán, který poskytuje právní pomoc v souladu se švédským zákonem o právní pomoci. Státní úřad pro právní pomoc je rovněž vymáhajícím orgánem v případech, kdy se soud rozhodl požadovat splacení nákladů, a to včetně uhrazení nákladů na obhajobu v trestních případech.

Kontaktní údaje:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Švédský finanční úřad)

Švédský finanční úřad je správní orgán pro otázky daní, posuzování majetku, registr obyvatel a registraci listin. Švédský finanční úřad rovněž řeší žádosti o ochranu osobních údajů (kódy pro utajení a používání starých adres).

Kontaktní údaje:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švédské sdružení místních orgánů a regionů)

SKL je členskou organizací pro všechny obecní, krajské a regionální rady.

Kontaktní údaje:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švédské státní zastupitelství)

Švédské státní zastupitelství spolupracuje s policií na vyšetřování trestných činů. Pokud vyšetřování vede k obvinění, případ bude souzen u soudu. Úkolem státního zástupce je dokázat, že obviněný/obžalovaný trestný čin spáchal.

Kontaktní údaje:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dětí ve společnosti)

BRIS je organizace prosazující práva dětí a je bez politické a náboženské příslušnosti. Zranitelné děti a mladí lidé do 18 let mohou poradcům organizace BRIS zaslat e-mail, chatovat s nimi nebo jim zatelefonovat, a to anonymně a bezplatně. Organizace BRIS rovněž přijímá hovory od dospělých, kteří si potřebují s někým promluvit o otázkách a obavách souvisejících s dětmi a mladými lidmi.

Kontaktní údaje:

116 111, linka pomoci pro děti a mladé lidi

077 150 50 50, linka pomoci pro dospělé

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (švédská organizace podpory pro oběti Victim Support Sweden)

Victim Support Sweden je nezisková organizace, která se zasazuje o právo všech obětí trestných činů získat podporu. Sestává se z místních center podpory pro oběti rozmístěných po celé zemi, sekretariátu a bezplatné celostátní linky pomoci. Organizace asistuje obětem trestných činů, svědkům a příbuzným tím, že jim naslouchá a poskytuje jim podporu a poradenství. V případě potřeby může oběť obdržet podporu při jednání s dalšími subjekty, které mohou poskytnout například psychologickou pomoc, chráněné bydlení nebo finanční pomoc. Oběti mohou rovněž obdržet pokyny týkající se trestního řízení. Organizace Victim Support Sweden organizuje rovněž podporu svědků zajišťovanou dobrovolníky, kteří mohou poskytnout informace a podporu související se soudním řízením.

Kontaktní údaje:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Sdružení pro příbuzné sexuálně zneužívaných dětí)

Sdružení ATSUB zajišťuje individuální konzultace s příbuznými sexuálně zneužívaných dětí a nabízí pomoc a podporu při jednání s orgány. Sdružení rovněž pořádá podpůrné skupiny a poskytuje asistenci u soudu.

Kontaktní údaje:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédská federace pro práva lesbických osob, gayů, bisexuálů a transgender osob), linka podpory pro oběti

RFSL je nezisková organizace existující pro to, aby zajistila, že LGBT osoby mají stejná práva, příležitosti a povinnosti jako všichni ostatní ve společnosti. RFSL provozuje linku podpory pro oběti z řad LGBT osob, které se staly oběťmi zneužívání, obtěžování a násilí. Služba je zaměřena rovněž na příbuzné, přátele a osoby, které se se zranitelnými LGBT osobami setkávají v práci. Organizace nabízí krizová setkání, informace o právech, pomoc při jednání s orgány, podporu při soudním řízení a chráněné bydlení.

Kontaktní údaje:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Státní organizace pro azylové domy pro ženy a azylové domy pro mladé ženy ve Švédsku)

Organizace ROKS koordinuje místní členská centra a poskytuje pomoc a chráněné bydlení pro zneužívané ženy, dívky a děti. Organizace rovněž pracuje na formování názorů, aby zveřejnila zkušenosti členských center a pomohla tak omezit násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách.

Kontaktní údaje:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Státní centrum podpory pro oběti incestu a dalších forem sexuálního zneužívání v dětství)

RISE je nezisková organizace, která nabízí podporu dospělým osobám, které se v dětství staly oběťmi sexuálního zneužívání. Organizace má linku pomoci, na kterou mohou volat ženy, muži, děti, příbuzní obětí i odborníci. RISE svým členům nabízí rovněž různé aktivity včetně diskuzí v podpůrných skupinách.

Kontaktní údaje:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem je nezisková organizace. Provozuje jedinou švédskou celostátní linku pomoci pro ženy přistěhovaleckého původu, které se staly oběťmi násilí. Terrafem rovněž provozuje právní linku pomoci a zneužívaným ženám a jejich dětem poskytuje ochranu v chráněném bydlení.

Kontaktní údaje:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Organizace Unizon zastupuje azylové domy pro ženy, centra pro zmocnění žen a další podpůrné služby pracující na společnosti bez násilí a s rovností žen a mužů. Práce členských organizací zahrnuje zejména podporu a ochranu zneužívaných žen a jejich dětí. Organizace rovněž vykonává preventivní a podpůrnou práci s dětmi a mladými lidmi, ovlivňuje názory a šíří vědomosti.

Kontaktní údaje:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.