Pravice žrtev – po državah

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Sem žrtev kaznivega dejanja. Na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Policija

Državne bolnišnice – službe za prvo pomoč

Okrožne službe socialnega varstva

Služba za pedagoško psihologijo

Službe za duševno zdravje

Telefonska linija za podporo žrtvam

Nevladne organizacije

V Republiki Ciper so na voljo naslednje telefonske številke za klice v sili:

1460 – telefonska številka za državljane

1440 – telefonska številka za nasilje v družini

1498 – telefonska številka za informacije in pomoč v zvezi z drogami

116111 – telefonska številka za pomoč otrokom in mladim

116000 – telefonska številka za pogrešane otroke

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Podpora žrtvam, ki jo zagotavljajo vladne agencije in nevladne organizacije, je brezplačna.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Od državnih služb lahko dobite naslednje vrste podpore:

  • zdravstvene storitve od zdravstvenih služb,
  • psihološko podporo od služb za duševno zdravje in službe za pedagoško psihologijo,
  • zaščito s strani služb socialnega varstva, na podlagi nalogov, izdanih zoper storilca, in/ali nalogov za zaščito žrtev,
  • sprejetje posebnih policijskih ukrepov med preiskavo, da se prepreči ponovna viktimizacija,
  • učinkovito policijsko zaščito za preprečevanje ustrahovanja ali maščevanja s strani storilca in/ali drugih oseb,
  • ukrepe sodišča na obravnavi, da se zaščitijo žrtve s posebnimi potrebami po zaščiti (npr. otroci, žrtve s psihosocialnimi motnjami).

Če ste žrtev nasilja v družini, otrok, ki je žrtev spolne zlorabe, ali žrtev trgovine z ljudmi, vas bodo službe socialnega varstva obvestile o vaših pravicah in vam ponudile podporo. Prav tako vam bodo pomagale pri stikih z vsemi pristojnimi državnimi organi in nevladnimi organizacijami, ki bodo obravnavali vašo zadevo in vam ponudili podporo. Če so vaši interesi v nasprotju z interesi vaših staršev, bo direktor služb socialnega varstva sprejel vse ukrepe, ki so potrebni za vašo zaščito.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Od nevladnih organizacij lahko dobite naslednje vrste podpore:

  • psihološko podporo,
  • nastanitev v zatočiščih za žrtve.
Zadnja posodobitev: 02/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.