Pravice žrtev – po državah

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Zoper odločitev sodišča na prvi stopnji nimate pravice do pritožbe. Pravico do pritožbe ima generalni državni tožilec.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Vaš odvetnik lahko uporabi obsodbo, če vložite odškodninski zahtevek zoper storilca kaznivega dejanja.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Po končanem postopku ste upravičeni do podpore in/ali zaščite za razumno obdobje, odvisno od vaših potreb v danem trenutku.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Policija vas lahko na zahtevo obvesti o obsodbi, ki jo je sodišče izreklo storilcu.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Na zahtevo ste lahko obveščeni o:

(a) tem, da je bila oseba, ki je v priporu, se kazensko preganja ali je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki vas zadeva, odpuščena ali je pobegnila;

(b) katerih koli ustreznih ukrepih, izdanih za vašo zaščito v primeru odpusta ali pobega osebe, ki je v priporu, se kazensko preganja ali je bila obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki vas zadeva.

Poudariti je treba, da zgoraj navedenih informacij ni treba podati, če obstaja možnost ali ugotovljeno tveganje nastanka škode za storilca.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Nimate pravice sodelovati pri odločitvah o odpustu ali pogojnem odpustu storilca.

Zadnja posodobitev: 31/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.