Pravice žrtev – po državah

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Kot žrtev kaznivega dejanja ste obravnavani, če ste utrpeli škodo (npr. če ste bili poškodovani ali če so vam poškodovali ali ukradli osebno lastnino itd.), ki je nastala zaradi dogodka, ki na podlagi nacionalne zakonodaje šteje za kaznivo dejanje. Kot žrtvi kaznivega dejanja vam predpisi priznavajo nekatere individualne pravice pred postopkom, med njim ali po koncu postopka.

Na Cipru se kazenski postopek začne s policijsko preiskavo kaznivega dejanja. Ob koncu preiskave se zadeva predloži generalnemu državnemu tožilcu, ki odloči, ali bo začel kazenski pregon. Če je proti domnevnemu storilcu dovolj dokazov, generalni državni tožilec zadevo predloži v obravnavo sodišču. Sodišče po preučitvi zbranih dokazov odloči o krivdi obtoženca ter ga ustrezno obsodi ali oprosti.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.