Pravice žrtev – po državah

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Subjekti, na katere se lahko obrnete, so navedeni v registru ponudnikov pomoči žrtvam kaznivih dejanj. Register je na voljo na spletišču ministrstva za notranje zadeve na povezavi http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Register ima štiri oddelke, ki vsebujejo informacije o vseh vrstah ponudnikov pomoči žrtvam, in sicer o:

  1. izvajalcih storitev socialnega varstva;
  2. akreditiranih ponudnikih pravnih informacij ali restitutivnih programov;
  3. odvetnikih in
  4. centrih službe za pogojne kazni in mediacijo.

V registru so razmeroma podrobne informacije o ponudnikih pomoči žrtvam kaznivih dejanj, po njem pa je mogoče iskati te ponudnike po njihovem imenu in okrožju, na voljo pa je tudi napredno iskanje z uporabo drugih kriterijev.

Telefonska linija za podporo žrtvam

+420 116006 (Telefonska linija za podporo žrtvam – univerzalna linija, ki se uporablja tudi v drugih državah članicah EU)

Je podpora žrtvam brezplačna?

Strokovna pomoč je v določenem obsegu brezplačna za posebej ranljive žrtve, ki jo potrebujejo. Take žrtve v določenem obsegu prejmejo tudi brezplačno pravno pomoč. Druge žrtve niso upravičene do brezplačne strokovne pomoči, vendar se lahko taka pomoč brezplačno zagotovi po lastni presoji ponudnika. Pomoč, ki jo zagotavlja služba za pogojne kazni in mediacijo, pa je vedno brezplačna.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Služba za pogojne kazni in mediacijo, ki je državni organ, žrtvam zagotavlja pravne informacije, psihološko podporo in programe restitutivne programe, kot je mediacija, ki vam lahko pomagajo pri reševanju vašega položaja s pomočjo neformalnih izvensodnih pogajanj s storilcem. Deluje 74 centrov službe za pogojne kazni in mediacijo. Nahajajo se v vseh predelih Češke republike in svoje storitve zagotavljajo brezplačno.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Odvisno od svoje narave, nevladne organizacije in posamezniki zagotavljajo pravne informacije, psihološko in socialno svetovanje, pravno pomoč ali programe restitutivne programe.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.