Pravice žrtev – po državah

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Kot oškodovanec (poškozený, pojem, ki se uporablja v zakonu o kazenskem postopku (trestní řád) za žrtev kaznivega dejanja) boste obravnavani, če ste utrpeli škodo, ki nastane zaradi dejanja, ki ga kazenski zakonik (trestní zákon) določa za kaznivo dejanje. Nastala škoda je lahko različna, na primer v obliki poškodovanja ali kraje določenega predmeta. Kot oškodovanec uživate določene pravice pred sodnim postopkom, med njim ali po koncu sodnega postopka.

Na Češkem se kazenski postopek začne s preverjanjem dejstev in preiskavo. V tej fazi postopka zadevo obravnava policija pod nadzorom tožilstva. Če so v tej fazi postopka zbrani zadostni dokazi o tem, da je prišlo do storitve kaznivega dejanja in da je to kaznivo dejanje storila določena oseba, tožilec sprejme odločitev o vložitvi obtožnice in postopek se nadaljuje pred sodiščem. V sodni fazi kazenskega postopka sodišče pretehta dokaze in na njihovi podlagi ugotovi, če je obtoženec kriv kaznivega dejanja ali ne. Če sodišče ugotovi, da je obtoženec storil kaznivo dejanje, mu izreče kazen. V nasprotnem primeru je obtoženec oproščen. Kazenski postopek se lahko nadaljuje s pravnimi sredstvi pred sodiščem višje stopnje, če je bil vložen premoženjskopravni zahtevek.

Kot oškodovanec lahko v kateri koli fazi postopka vstopite vanj.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.