Pravice žrtev – po državah

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Da, vendar se lahko kot žrtev pritožite samo zoper izrek odločitve o odškodnini zaradi škode, nepremoženjske škode ali povračila neupravičene obogatitve.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Glej druge odgovore.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Podpora (strokovna pomoč) se lahko zagotavlja tudi po koncu sodnega postopka, in sicer za čas, ki je potreben, da se doseže njen namen. Posebna zaščita (navedena zgoraj) lahko pogosto pomeni trajno spremembo načina življenja in se zato po svoji naravi zagotavlja tudi po koncu kazenskega postopka.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Na vašo zahtevo boste prejeli končno odločitev, ki vsebuje informacije o kazni in njeni obliki. Če zahtevate odškodnino zaradi škode, nepremoženjske škode ali neupravičene obogatitve, vam bo sodba vedno vročena.

Poleg tega vam bo zavod za prestajanje kazni zapora ali ustanova za pridržanje oziroma zdravljenje in varstvo na vašo zahtevo dala določene dodatne informacije, zlasti o:

  • izpustitvi ali pobegu obsojenca iz zapora, pridržanja ali iz ustanove za zdravljenje in varstvo;
  • odpustu prestajanja zaporne kazni;
  • izročitvi obsojenca tuji državi ali njegovi premestitvi v državo članico EU.

Če je bil obtoženec izpuščen ali je pobegnil in ste kot priča v nevarnosti, morajo pristojni organi takoj obvestiti policijo, ki bo sprejela potrebne ukrepe za zagotovitev vaše varnosti in vas o tem obvestila.

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

Da, glej zgoraj.

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Kadar koli med kazenskim postopkom imate pravico do izjave o dozdajšnjem vplivu kaznivega dejanja na vaše življenje.

Vendar niste upravičeni do pritožbe zoper odločbo o pogojnem odpustu ali o dobrem vedenju pogojno obsojene osebe.

Zadnja posodobitev: 16/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.