Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Informacijska služba za žrtve (Victims’ Information Service) ponuja informacije o podpornih storitvah v vaši bližini, storitvah poravnalne pravičnosti, sistemu kazenskega pravosodja ter o zakonu o žrtvah in listini o pričah. Informacijska služba za žrtve

Ministrstvo za pravosodje nacionalne službe za žrtve financira z nepovratnimi sredstvi. Nepovratna sredstva namenja tudi policijskim in kriminalističnim komisarjem, da na lokalni ravni zagotavljajo storitve psihološke podpore in praktične pomoči žrtvam kaznivih dejanj v skladu z oddelkom 143 zakona o prestopništvu, kaznivih dejanjih in policijskem nadzoru iz leta 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014).

Do storitev, ki se financirajo na lokalni ravni, je mogoče dostopati prek spletnih mest zadevnih policijskih in kriminalističnih komisarjev. Zadevne policijske in kriminalistične komisarje lahko najdete tukaj.

Za najbližji center za pomoč pri spolnem napadu (Sexual Assault Referral Centre) lahko pokličete številko 111 nacionalnega sistema zdravstvenega varstva za nenujne primere, se posvetujete z vašim osebnim zdravnikom ali službo za nujno zdravniško pomoč v najbližji bolnišnici ali obiščete spletišče NHS Choiceshttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Telefonska linija za podporo žrtvam

Informacijska služba za žrtve vključuje tudi telefonsko linijo za žrtve: +44 8081689293.

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Policija vam mora zagotoviti informacije o tem, kje in kako lahko dobite nasvet ali podporo, vključno z dostopom do zdravstvene podpore in specialistične podpore (kot je psihološka pomoč), ter alternativno nastanitev.

Del 7 stanovanjskega zakona iz leta 1996 (Housing Act 1996) od lokalnih stanovanjskih organov zahteva, da nudijo pomoč posameznikom in družinam, ki so brezdomci in so zaprosili za pomoč.

Nacionalni zdravstveni sistem (National Health Service) zagotavlja podporo za:

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Veliko nevladnih organizacij in dobrodelnih ustanov žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja pomoč, nasvete, svetovanje in druge specialistične storitve, in sicer na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Zadnja posodobitev: 05/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.