Pravice žrtev – po državah

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

 1. Oddelek za podporo žrtvam pri estonskem zavodu za socialno zavarovanje
 2. Podporni centri za ženske
 3. Uprava policije in mejne straže

Telefonska linija za podporo žrtvam

 1. Telefonska linija za podporo žrtvam: 6121360 ali 16106 (od ponedeljka do petka od 9.00 do17.00 ure).
 2. Telefonska linija za podporo otrokom: 16111 (za obveščanje o otrocih, ki potrebujejo pomoč; vsak dan, cel dan).

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da, storitve za podporo žrtvam so brezplačne.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Državne storitve za podporo žrtvam zajemajo:

 1. svetovanje žrtvam;
 2. pomoč žrtvam pri komuniciranju z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter pravnimi osebami;
 3. zagotavljanje varne nastanitve;
 4. zagotavljanje priprave in dostave hrane;
 5. zagotavljanje dostopa do potrebnih zdravstvenih storitev;
 6. zagotavljanje potrebne materialne pomoči;
 7. zagotavljanje potrebne psihološke pomoči;
 8. zagotavljanje storitev prevajanja in tolmačenja, ki so potrebne za prejemanje storitev za podporo žrtvam;
 9. zagotavljanje drugih storitev, potrebnih za fizično in psihosocialno rehabilitacijo žrtev.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Izvajalci državnih storitev za podporo žrtvam vas lahko napotijo na ustrezne nevladne organizacije.

Varne hiše za ženske

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.