Pravice žrtev – po državah

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Kot žrtev kaznivega dejanja boste obravnavani, če ste neposredno utrpeli telesno poškodbo ali premoženjsko oziroma nepremoženjsko škodo, ki izvira iz škodnega dejanja; npr. če ste bili poškodovani ali če so vam ukradli ali poškodovali osebno lastnino ipd. na podlagi dogodka, ki v skladu z nacionalno zakonodajo šteje za kaznivo dejanje. Kot žrtvi kaznivega dejanja vam predpisi priznavajo nekatere individualne pravice pred sodnim postopkom, med njim ali po koncu sodnega postopka.

V Estoniji se kazenski postopek začne s postopkom preiskave, ki ga praviloma vodi policija ali tožilstvo in v katerem se zoper domnevnega storilca zberejo dokazi o storjenem kaznivem dejanju. Če so zbrani dokazi zadostni, se začne postopek pred sodiščem. Ta postopek se konča, ko sodišče domnevnega storilca obsodi ali oprosti. V primeru obsodbe sodišče odloči tudi premoženjskopravnem zahtevku. Če je bil domnevni storilec oproščen, se tak zahtevek zavrže. V tem primeru se povrnitev utrpele škode lahko zahteva v okviru civilnega postopka. Sodišče lahko premoženjskopravnemu zahtevku ugodi v celoti ali delno, postopek ustavi ali zahtevek zavrne. Odločitev se v primeru nestrinjanja lahko izpodbija s pritožbo, ki se vloži pred sodiščem višje stopnje.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 01/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.