Pravice žrtev – po državah

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Podpora za vse žrtve kaznivih dejanj
– Finska služba za podporo žrtvam (Rikosuhripäivystys), tel.: 116 006

Storitve varnih hiš za žrtve nasilja v družini

Spletno zatočišče (Nettiturvakoti)

Podporni centri Seri za žrtve spolnega napada (starejše od 16 let):

– Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu

Krizni center za žrtve posilstva Tukinainen

– Tel.: 0800 97899

Spletni Tukinainen (Nettitukinainen)

Krizni center za žrtve posilstva Tukinainen


Sistem pomoči za žrtve trgovine z ljudmi

– Sprejemni center Joutseno (Joutsenon vastaanottokeskus), tel.: 029 5463177


Mediacija

– Uradi za mediacijo:

Mediacija v kazenskih in civilnih zadevah

Mediacija v kazenskih in civilnih zadevah (v angleščini)

Policija

– Klici v sili: 112 (telefonska številka za klic v sili)


Pravna pomoč

Odškodnina za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, izplačana iz državnih sredstev

– Državna zakladnica, tel.: 0295 502736

Telefonska linija za podporo žrtvam

Finska služba za podporo žrtvam, tel.: 116 006

Nollalinja (24/7), tel.: 080 005 005 (telefonska številka za pomoč žrtvam nasilja v družini in nasilja nad ženskami)

Krizni center za žrtve posilstva Tukinainen, tel.: 0800 97899 (žrtve spolne zlorabe)

Sistem pomoči za žrtve trgovine z ljudmi (24/7), tel.: 029 5463177 (žrtve trgovine z ljudmi)

Je podpora žrtvam brezplačna?

Podpora, ki jo zagotavljajo organizacije za podporo žrtvam, je brezplačna. Za stranko so prav tako brezplačne storitve, ki jih zagotavljajo varne hiše, centri za podporo žrtvam spolnih napadov in sistem pomoči za žrtve trgovine z ljudmi.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Žrtev kaznivega dejanja bo morda potrebovala zdravstveno pomoč ali druge storitve socialne in zdravstvene oskrbe, kot so nujne socialne storitve, zdravljenje v bolnišnici ali telesna in duševna rehabilitacija. Te storitve lahko uporabljate pod enakimi pogoji kot vse druge stranke.

Varne hiše ponujajo takojšnjo krizno pomoč, 24-urno varno bivanje in psihosocialno podporo, svetovanje in usmerjanje v težkih razmerah. Te storitve so namenjene predvsem posameznikom in družinam, ki so bili žrtve nasilja v družini ali izpostavljeni grožnji z nasiljem. Nekatere storitve zagotavljajo organizacije. Za organizacijo storitev varne hiše je pristojen finski inštitut za zdravje in blaginjo.

Sistem pomoči za žrtve trgovine z ljudmi je državni organ, ki je odgovoren za zagotavljanje spoštovanja pravic, zagotovljenih žrtvam trgovine z ljudmi. Storitve podpore vključujejo varno nastanitev, zdravstveno varstvo, socialne storitve, nadomestilo za sprejem ali socialno pomoč, pravno pomoč in svetovanje, osebo za podporo v kazenskem postopku ter storitve tolmačenja in prevajanja. Poleg navedenega sistema pomoč žrtvam trgovine z ljudmi zagotavljajo tudi organizacije.

Pri prijavi kaznivega dejanja, zaslišanju in sojenju imate pravico do pomoči pravnega svetovalca. Svetovalec mora biti odvetnik, odvetnik za javno pravno pomoč ali pravni svetovalec z licenco.

Osebe z nizkimi in srednjimi dohodki so lahko upravičene do pravne pomoči, ki se krije iz državnih sredstev. V takih primerih nagrade svetovalca v celoti ali delno plača država. Za pravno pomoč lahko zaprosite pri javnem uradu za pravno pomoč ali prek elektronske storitve. Lahko se obrnete tudi na odvetniško pisarno, da v vašem imenu zaprosi za pravno pomoč.

Sodišče vam lahko dodeli pravnega svetovalca in osebo za podporo v primeru nasilja v družini, kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ali hudih kaznivih dejanj zoper vaše življenje, zdravje ali svobodo. V takih primerih država plača nagrade ne glede na vaš dohodek.

Oseba za podporo vam lahko pomaga v različnih fazah kazenskega postopka. Za svojo osebo za podporo lahko izberete kogar koli. Oseba za podporo vas lahko spremlja na zaslišanjih in sodnih obravnavah, vendar je lahko v nekaterih okoliščinah njena navzočnost omejena. Finska služba za podporo žrtvam vam lahko brezplačno zagotovi usposobljeno osebo za podporo. Splošne storitve podpore žrtvam, ki jih zagotavlja finska služba za podporo žrtvam, financira ministrstvo za pravosodje in za njih velja obveznost javne službe.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Številne organizacije žrtvam kaznivih dejanj zagotavljajo podporo, svetovanje in usmerjanje. Finska služba za podporo žrtvam zagotavlja pomoč pri vseh vrstah kaznivih dejanj in kazenskih postopkov ter svetovanje, povezano s pravicami žrtev. Žrtve nasilja v družini se lahko za zaščito in podporo obrnejo na varne hiše. Pomoč je na voljo tudi prek telefonskih linij za pomoč in skrbstvenih storitev skupnosti. V nekaterih krajih je na voljo posebna podpora za žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in priseljenke, pa tudi medsebojna podpora za svojce žrtev umora.

Storitve podpore, ki jih zagotavljajo organizacije

Finska služba za podporo žrtvam

Podpora vsem žrtvam kaznivih dejanj, vključno s pričami in družinskimi člani žrtve. Pomoč in svetovanje pri uveljavljanju pravic žrtev v kazenskem postopku. Nacionalna telefonska številka za pomoč, telefonska številka za pravno svetovanje, storitve podpore na spletu. Storitve osebe za podporo na regionalni ravni.

– Telefonska številka za pomoč 116 006 (brezplačna)
– Telefonska številka za pravno svetovanje 0800 161 177 (brezplačna)

Nollalinja

Telefonska številka za pomoč žrtvam nasilja v družini in nasilja nad ženskami, odprta 24/7, tel.: 080 005 005 (brezplačna)

Zveza materinskih domov in varnih hiš (Ensi- ja turvakotien liitto)

Varne hiše za osebe, ki so žrtve nasilja v družini ali grožnje z nasiljem ter potrebujejo podporo za okrevanje in začasno nastanitev. Skrbstvene službe skupnosti zagotavljajo podporo pri reševanju položaja, ki ga povzroča nasilje v družini, in pri premagovanju krize. Telefonsko svetovanje, pogovor s strokovnjakom za nasilje v družini, vodena skupina za medsebojno pomoč ali oskrbovana stanovanja.

Spletno zatočišče

Spletna storitev, ki jo vzdržuje zveza materinskih domov in varnih hiš za pomoč vsem strankam, vpletenim v nasilna razmerja.

Krizni center za žrtve posilstva Tukinainen

Zagotavlja podporo in usmerjanje za osebe, ki so bile žrtve spolnega nasilja in/ali zlorabe, ter njihove družine. Spletna storitev pomoči.

– Krizni telefon: tel. 0800 97899 (brezplačna številka)

– Telefonska številka za pravno svetovanje, tel. 0800 97895 (brezplačna številka)

MONIKA – Multikulturno združenje žensk, Finska

Zlahka dostopne storitve, pravno svetovanje in varne hiše za priseljenke in otroke, ki so žrtve nasilja. Pomoč je na voljo v več jezikih; na voljo so tudi storitve osebe za podporo.

– Telefonska številka za pomoč: 0800 05058 (brezplačna številka)

– Varna hiša Mona, tel. 045 6396274 (24/7)

Linija za ženske (Naisten Linja)

Svetovanje in podpora ženskam in dekletom, ki so žrtve nasilja. Informacije so na voljo na spletu in po telefonu.

– Tel.: 0800 02400 (brezplačna številka)

Pro-tukipiste

Zdravstvene in podporne storitve za osebe, ki delajo v spolni ali erotični industriji, ter žrtve trgovine z ljudmi.

Združenje svojcev žrtev umorov HUOMA (Henkirikoksen uhrien läheiset ry)

Medsebojna podpora za družinske člane žrtev umorov.

– Tel.: 050401 2230

https://www.huoma.fi/

Finsko združenje za duševno zdravje MIELI (Suomen Mielenterveys ry)

Pomoč v življenjskih krizah.

– Krizni telefon: 09 25250111 (24 ur)

Suvanto – Za varno starost (Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta)

Pomoč, medsebojna podpora in pravni nasveti za starejše proti zlorabam in nasilju.

– Telefonska številka za pomoč SUVANTO: 0800 06776 (brezplačna številka)

Zadnja posodobitev: 05/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.