Pravice žrtev – po državah

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Za žrtev kaznivega dejanja štejete, če ste bili žrtev dejanja ali opustitve, ki po finskem pravu pomeni kaznivo dejanje. Kot žrtev kaznivega dejanja imate nekatere pravice pred sodnim postopkom, med njim in po njem.

Kazenski postopek na Finskem se začne s predkazensko preiskavo, ki jo običajno vodi policija. V tej fazi se ugotavlja, ali je bilo kaznivo dejanje dejansko storjeno in v kakšnih okoliščinah je bilo storjeno, ugotovi pa se tudi identiteta zadevnih oseb. Preučijo se tudi obseg poškodbe ali škode, ki jo je povzročilo kaznivo dejanje, ter vaši zahtevki kot žrtve.

Če obstajajo zadostni dokazi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, tožilec vloži obtožnico in zadevo predloži sodišču. Sodišče med sojenjem presoja dokaze in bodisi domnevnega storilca obsodi bodisi oprosti. Kazenski postopek se lahko nadaljuje, če ena od strank vloži pritožbo pri sodišču višje stopnje.

Ustrezne informacije so na voljo na naslednjih povezavah:

1 – Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 – Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 – Moje pravice po sojenju

4 – Odškodnina

5 – Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 05/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.