Pravice žrtev – po državah

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

Kot žrtev kaznivega dejanja boste obravnavani, če ste utrpeli škodo (npr. če ste bili poškodovani ali če so vam ukradli ali poškodovali osebno lastnino itd.), ki nastane zaradi dogodka, ki na podlagi francoske zakonodaje šteje za kaznivo dejanje. Kot žrtvi kaznivega dejanja vam predpisi priznavajo nekatere individualne pravice pred postopkom, med njim ali po koncu postopka.

Kazenski postopek v Franciji vključuje fazo preiskave in fazo sojenja. Obstajata dve vrsti preiskave glede na vrsto kršitve: policijska preiskava, ki jo izvede kriminalistična policija pod nadzorom državnega tožilca in sodna preiskava, ki jo izvede kriminalistična policija pod nadzorom preiskovalnega sodnika ali preiskovalni sodnik sam.

Ob koncu preiskave se glede na zbrane dokaze zadeva lahko zavrne ali pa se nadaljuje pred sodišči. V drugem primeru sodišče preuči zbrane dokaze in odloči o krivdi domnevnega storilca kaznivega dejanja. Če je spoznan za krivega, ga sodišče obsodi in mu izreče kazen. V nasprotnem primeru je domnevni storilec razglašen za nedolžnega in oproščen oziroma izpuščen.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 07/09/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.