Pravice žrtev – po državah

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Za žrtev kaznivega dejanja veljate, če ste v dogodku, ki se po nemškem pravu šteje za kaznivo dejanje, utrpeli škodo, na primer če ste bili poškodovani ali je bilo poškodovano ali ukradeno vaše premoženje. Kot žrtev kaznivega dejanja imate zagotovljene nekatere individualne pravice, ki jih lahko uveljavljate pred sodnim postopkom, med njim in po njem.

Kazenski postopek v Nemčiji se začne s preiskavami, ki jih izvedeta policija in tožilstvo; take preiskave se lahko začnejo tudi s prijavo oškodovanca. Če dokazi ne zadostujejo za obtožbo, državno tožilstvo konča kazensko preiskavo. Če je na voljo dovolj dokazov, državno tožilstvo vloži obtožnico pred sodiščem. V določenih okoliščinah lahko postopek tudi konča, če je na primer osumljenec povrnil materialno škodo, ki vam jo je povzročil, ali je izpolnil nekatere pogoje in navodila.

Če sodišče na podlagi obtožnice začne glavno obravnavo, dokaze zoper obtoženca preuči na sodni obravnavi. Če obtoženca spozna za krivega, ga obsodi in mu naloži kazen. Vendar lahko sodišče v ustreznih in manj hudih primerih postopek zoper obtoženca tudi konča, če ta na primer pokaže obžalovanje in sodeluje v poravnavi z žrtvijo. Če zoper njega ni na voljo dovolj dokazov, ga mora sodišče oprostiti. Če je izrečena sodba, se lahko kazenski postopek nadaljuje s pritožbo na višjem sodišču.

Kot žrtev lahko v kazenskem postopku sodelujete kot priča ali se vanj dejavneje vključite tako, da formalno postanete zasebni tožilec (Privatkläger) ali sotožilec (Nebenkläger), s čimer pridobite številne pravice. Kot zasebni tožilec prevzamete vlogo državnega tožilca, kot zasebni sotožilec pa v postopku sodelujete poleg državnega tožilca.

S klikom na ustrezno povezavo boste preusmerjeni na naslednje informativne liste, v katerih so pojasnjene različne faze postopka in opisane vaše pravice kot žrtev kaznivega dejanja ob prijavi kaznivega dejanja, med preiskovanjem kaznivega dejanja, med sojenjem ali po sojenju na prvi stopnji. Poleg tega lahko spoznate več o vašem upravičenju do odškodnine, pomoči in podpore, ki jo lahko prejmete.

Ti informativni listi nudijo seveda zgolj uvoden vpogled v številna različna pravila. Če bi bil v postopku obdolženec mladoletnik ali mlada odrasla oseba, bi potrebovali natančnejše informacije, ki so na tem mestu le naznačene.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 21/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.