Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Pravice žrtev – po državah

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Generalni sekretariat za enakost spolov (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), ki spada pod ministrstvo za notranje zadeve, vodi svetovalne centre za ženske, ki so žrtve nasilja.

Za pomoč takim ženskam je ustanovil povezano mrežo 62 struktur.

Sestavljajo jo telefon za pomoč ljudem v stiski, ki deluje 24 ur na dan vse dni v tednu (SOS 15900), 40 svetovalnih centrov in 21 hostlov za ženske in njihove otroke.

Služba SOS 15900 je dosegljiva tudi na e-naslovusos15900@isotita.gr. Deluje 24 ur na dan vse dni v letu, in sicer v grščini in angleščini. Klic se zaračuna v skladu s cenikom telefonskih klicev v notranjem prometu.

Svetovalni centri ponujajo brezplačno psihosocialno pomoč in pravno svetovanje. Obseg storitev se širi, saj zdaj zajemajo tudi zaposlovanje žensk in skrb za ženske, ki trpijo zaradi več oblik diskriminacije (podpora begunkam, samohranilkam, članicam romske skupnosti itd.). Kontaktne informacije o svetovalnih centrih so na voljo na spletnem naslovu http://www.womensos.gr/ in na Facebooku: WomenSOS.gr

KONTAKTNI PODATKI:

Spletišče generalnega sekretariata za enakost spolov: http://www.isotita.gr/

Raziskovalni center za enakost spolov (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas)

Raziskovalni center za enakost spolov zagotavlja psihološko pomoč in pravno pomoč žrtvam nasilja v družini ter vodi hostel za ženske, ki so žrtve nasilja, in njihove otroke.

Raziskovalni center za enakost spolov:

 • je organ zasebnega prava, ki je bil ustanovljen leta 1994, nadzoruje pa ga generalni sekretariat za enakost spolov;
 • združuje regionalne in lokalne službe, ki zagotavljajo psihološko in pravno pomoč žrtvam nasilja v družini;
 • zagotavlja brezplačno psihološko in pravno pomoč;
 • zagotavlja informacije, nasvete in podporo ženskam, ki se spoprijemajo s težavami pri zaposlovanju in socialno izključenostjo;
 • v sodelovanju z atensko prefekturo že od leta 1993 vodi hostel za ženske, ki so žrtve nasilja, in njihove otroke.
 • KONTAKTNI PODATKI:

Spletišče: https://kethi.gr/

Nacionalni center za družbeno solidarnost (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis)

Nacionalni center za družbeno solidarnost vodi mrežo, ki zagotavlja socialno podporo posameznikom, družinam in družbenim skupinam, ki se spoprijemajo s psihosocialnimi težavami ali potrebujejo takojšnjo socialno podporo.

Nacionalni center za družbeno solidarnost:

 • je organ zasebnega prava s sedežem v Atenah, ki ga nadzoruje ministrstvo za delo, socialno varnost in družbeno solidarnost.
 • Zajema naslednje službe:
 • neposredno telefonsko številko 197 za socialno pomoč, ki je namenjena vsem državljanom in deluje 24 ur na dan vse dni v tednu. Klici so brezplačni;
 • nacionalno telefonsko številko za pomoč otrokom 1107, ki odgovarja na vprašanja v zvezi z otroki in deluje 24 ur na dan vse dni v tednu;
 • centre za socialno podporo v Atenah, Pireju in Solunu;
 • hostle za državljane, ki se spoprijemajo z resnimi socialno-finančnimi težavami, na območju Atike;
 • na območju Atike in Soluna vodi zatočišča za ogrožene ženske in njihove otroke.
 • Obseg storitev, ki se zagotavljajo:
 • nasveti in informacije o vprašanjih s področja socialnega varstva,
 • socialna in psihološka podpora posameznikom in družinam, zagotavljanje zatočišč ogroženim ženskam in njihovim otrokom (predvsem žrtvam nasilja v družini in trgovine z ljudmi),
 • kratkotrajna nastanitev za osebe, ki se spoprijemajo s krizo ali imajo hude socialne težave,
 • sodelovanje in mediacija za lajšanje dostopa do storitev družbene solidarnosti, ki jih zagotavljajo druge organizacije.
 • Nazadnje, center zagotavlja skupine za hitro psihosocialno pomoč, ki jih sestavljajo predvsem psihologi in socialni delavci, delujejo pa v primerih naravnih nesreč (potresi, poplave, požari), nesreč, ladijskih nesreč z veliko žrtvami in v vseh krizah, ki zajemajo večje število ljudi in v katerih se presodi, da je potrebna prisotnost teh skupin.

KONTAKTNI PODATKI:

Spletišče: http://www.ekka.org.gr/

Medicinski rehabilitacijski center za žrtve mučenja (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Medicinski rehabilitacijski center za žrtve mučenja zagotavlja rehabilitacijski center za žrtve mučenja in njihove družine; grške in tuje zdravstvene delavce usposablja za obravnavo in zdravljenje žrtev mučenja, izvaja znanstvene raziskave ter zagotavlja spodbude za raziskovanje mučenja in njegovih posledic.

Medicinski rehabilitacijski center za žrtve mučenja:

 • zagotavlja rehabilitacijski center za žrtve mučenja in njihove družine;
 • grške in tuje zdravstvene delavce usposablja za obravnavo in zdravljenje žrtev mučenja;
 • prispeva k širokemu razširjanju znanja o izvajanju mučenja in njegovih različnih oblikah ter o možnostih rehabilitacije žrtev mučenja;
 • izvaja znanstvene raziskave ter zagotavlja spodbude za raziskovanje mučenja in njegovih posledic;
 • vodi in razvija informacijski (dokumentacijski) center;
 • z izpolnjevanjem navedenih ciljev prispeva k preprečevanju mučenja.

KONTAKTNI PODATKI:

Spletišče: http://www.mrct.org/

Raziskovalni in podporni center za žrtve grdega ravnanja in socialne izključenosti (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú)

Raziskovalni in podporni center za žrtve grdega ravnanja in socialne izključenosti zagotavlja zdravstveno, psihološko, socialno in pravno podporo žrtvam mučenja in organiziranega nasilja, grdega ravnanja in socialne izključenosti.

Raziskovalni in podporni center za žrtve grdega ravnanja in socialne izključenosti:

 • je nepridobitno združenje zasebnega prava;
 • zagotavlja zdravstveno, psihološko, socialno in pravno podporo žrtvam mučenja in organiziranega nasilja, grdega ravnanja in socialne izključenosti;
 • ozavešča o vprašanjih človekovih pravic ter razširja znanje o pojavih nasilja in socialne izključenosti ter metodah za spoprijemanje z njimi v Grčiji in tujini;
 • zagotavlja humanitarno pomoč družbenim skupinam, ki so bile žrtev organiziranega nasilja, mučenja, grdega ravnanja in socialne izključenosti, v Grčiji in tujini;
 • izvaja znanstvene raziskave o nasilju in mučenju, grdem ravnanju in socialni izključenosti;
 • prispeva k preprečevanju mučenja, grdega ravnanja in socialne izključenosti.


KONTAKTNI PODATKI:

Spletišče: http://www.cvme.gr/

Grški svet za begunce (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grški svet za begunce je nevladna organizacija, ki z različnimi psihosocialnimi in pravnimi storitvami podpira begunce in prosilce za azil v Grčiji.

Grški svet za begunce:

 • je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1989, ki podpira begunce in prosilce za azil v Grčiji;
 • v Grčiji z različnimi psihosocialnimi in pravnimi storitvami pomaga beguncem pri vključevanju;
 • je edina grška nevladna in nepridobitna organizacija, ki se ukvarja izključno z osebami, ki v Grčiji prosijo za azil in se štejejo za begunce;
 • pri ministrstvu za zunanje zadeve ter ministrstvu za zdravje in družbeno solidarnost je registrirana kot posebna dobrodelna organizacija;
 • je ena od šestih nevladnih organizacij v Grčiji, ki varujejo človekove pravice, in članica nacionalne komisije za človekove pravice (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou);
 • je izvedbena partnerica visokega komisarja Združenih narodov za begunce ter članica Evropskega sveta za begunce in izgnance.

KONTAKTNI PODATKI:

Spletišče: http://www.gcr.gr/

Grški Helsinški monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Grški Helsinški monitor v Grčiji spremlja vprašanja človekovih pravic, objavlja članke o njih in lobira.

Grški Helsinški monitor:

 • je bil ustanovljen leta 1992;
 • je grški član Mednarodne helsinške federacije za človekove pravice;
 • v Grčiji in občasno tudi na Balkanu spremlja vprašanja človekovih pravic, objavlja članke o njih in lobira;
 • sodeluje pri spremljanju in pogosto tudi usklajuje spremljanje grških in balkanskih medijev glede stereotipov in sovražnega govora, pripravlja podrobna letna poročila, vzporedna/neuradna poročila organom Združenih narodov ter specializirana poročila o grdem ravnanju ter etničnih, etnično-jezikovnih, verskih in priseljenskih skupnostih.

KONTAKTNI PODATKI:

Spletišče: http://cm.greekhelsinki.gr/

Grška sekcija organizacije Amnesty International (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Organizacija Amnesty International naslavlja vlade, medvladne organizacije, oborožene politične skupine, družbe in druge nedržavne akterje ter sistematično in nepristransko preiskuje posamezne primere in vzorce zlorab človekovih pravic.

Organizacija Amnesty International:

 • je globalno, neodvisno gibanje prostovoljcev, ki si prizadevajo za varstvo človekovih pravic;
 • zagovarja zapornike vesti, nasilja in revščine;
 • si prizadeva za končanje nasilja nad ženskami;
 • si prizadeva za ukinitev smrtne kazni, mučenja in omejitev svobode, uvedenih v imenu tako imenovane vojne proti terorizmu;
 • se spoprijema z diskriminacijo beguncev, priseljencev, manjšin in zagovornikov človekovih pravic.

KONTAKTNI PODATKI:

Spletišče: http://www.amnesty.org.gr/

Zadnja posodobitev: 22/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.