Pravice žrtev – po državah

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

Kot žrtev kaznivega dejanja boste obravnavani, če ste utrpeli škodo, npr. ste bili poškodovani ali je bilo poškodovano ali ukradeno vaše premoženje, zaradi ravnanja, ki v skladu z grško zakonodajo šteje za kaznivo dejanje. Kot žrtev kaznivega dejanja vam zakonodaja podeljuje nekatere individualne pravice, in sicer pred, med in po sojenju.

Kazenski postopek se v Grčiji začne s preiskavo kaznivega dejanja (dierévnisi). Včasih je preiskava razdeljena na predhodno preiskavo (prokatarktikí exétasi) in sodno preiskavo (anákrisi). Namen predhodne preiskave je raziskati okoliščine primera in ugotoviti, ali je treba začeti kazenski postopek ali ne.

Preiskavo opravljajo policija in uradniki sodišča – državni tožilec (eisangeléas), preiskovalni sodnik (anakritís) ali oba. Ob koncu preiskave policist, ki vodi primer, vse zbrane dokaze posreduje tožilcu. Tožilec nato preuči opravljeno delo in zadevo skupaj s svojimi priporočili posreduje sodišču v nadaljnjo obravnavo zadeve.

Po pregledu spisa zadeve in priporočil tožilca sodišče zadevo bodisi obravnava bodisi zaključi.

Na sojenju sodišče upošteva vse zbrane dokaze in odloči o krivdi obtoženca. Če je obtoženec spoznan za krivega, je obsojen in se mu naloži kazen. Če je obtoženec ni spoznan za krivega, se oprosti.

Dodatne informacije so na voljo na naslednjih povezavah:

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 09/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.