Pravice žrtev – po državah

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Kot žrtev kaznivega dejanja boste obravnavani, če ste zaradi ravnanja, ki na podlagi madžarske zakonodaje šteje za kaznivo dejanje, oškodovani, na primer, če ste bili poškodovani ali če je bila poškodovana ali ukradena vaša lastnina. Kot žrtvi kaznivega dejanja vam madžarsko pravo priznava različne pravice pred postopkom pred sodiščem (sodnim postopkom), med njim ali po njegovem koncu. Glede na fazo postopka lahko informacije o svojih pravicah in dolžnostih v kazenskem postopku zahtevate pri preiskovalnem organu, javnemu tožilcu ali sodišču.

Na Madžarskem se kazenski postopek začne s preiskavo. Preiskavo običajno opravi policija pod nadzorom javnega tožilca. Javni tožilec po zaključku preiskave bodisi odloči, da bo vložil obtožnico in se bo postopek nadaljeval pred sodiščem, bodisi zadevo zaradi pomanjkanja dokazov ali izključitve odgovornosti zaključi v preiskovalni fazi.

Če se zadeva obravnava pred sodiščem, to preuči zbrane dokaze in odloči o krivdi obtoženca. Kazenski postopek na Madžarskem (razen pri nekaterih oblikah postopka) sodišču omogoča pridobivanje dokazov tudi neposredno na javni obravnavi, tako da ste lahko vabljeni na sodno obravnavo in zaslišani kot priča. Obtoženec, ki je spoznan za krivega, se obsodi in se mu izreče kazen. Obtoženec, ki je spoznan za nedolžnega, se oprosti.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave:

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 15/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.