Pravice žrtev – po državah

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Za žrtev kaznivega dejanja veljate, če ste v dogodku, ki se po nacionalnem pravu šteje za kaznivo dejanje, utrpeli škodo, na primer če ste bili poškodovani ali je bilo poškodovano ali ukradeno vaše premoženje itd. Kot žrtev kaznivega dejanja imate zagotovljene nekatere individualne pravice, ki jih lahko uveljavljate pred sodnim postopkom (glavno obravnavo), med njim in po njem.

Kazenski postopek v Luksemburgu sestavljata dve fazi: preiskava in glavna obravnava. Preiskavo običajno izvedeta policija in/ali preiskovalni sodnik. Po končani preiskavi bo zadevo obravnaval zunajobravnavni senat. Ta bo odločil o predložitvi zadeve sodišču ali njenem končanju na tej stopnji.

Če bo zadeva predložena sodišču, bo to izvedlo obravnavo, na kateri bo preučilo zbrane dokaze in odločilo, ali je obtoženec kriv ali ne. Če bo spoznan za krivega, ga bo sodišče obsodilo in mu naložilo kazen. Če na podlagi zbranih dokazov obtoženca ne bo mogoče razglasiti za krivega, ga bo sodišče oprostilo.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 08/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.