Pravice žrtev – po državah

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Appogg

Victim Support Malta

Nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Appogg

Agencija Appogg zagotavlja posredovanja na področju socialnega dela, psihološko svetovanje, pomoč, podporo in svetovanje žrtvam, predvsem ranljivim skupinam, kot so otroci in žrtve nasilja v družini.

Nacionalna agencija za socialno varstvo otrok in družin v stiski Appogg:

  • je vključena v fundacijo za storitve socialnega varstva v okviru ministrstva za družino in socialno solidarnost,
  • zagotavlja stalno posredovanje na področju socialnega dela, psihološko svetovanje, pomoč, podporo in svetovanje žrtvam na splošno, predvsem pa ranljivim skupinam, kot so otroci in žrtve nasilja v družini,
  • nudi brezplačne storitve, ki niso odvisne od kazenskega pregona in obsodbe storilca.

KONTAKTI:

Spletno mesto: http://www.appogg.gov.mt/

Victim Support Malta

Victim Support Malta žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja strokovne, neodvisne, zaupne in nepristranske informacije o njihovih pravicah ter storitvah in podpori, do katerih so lahko upravičeni.

Victim Support Malta:

  • je neodvisna organizacija in ni del policije, sodišč ali katerih koli drugih agencij kazenskega pravosodja,
  • žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja strokovne, neodvisne, zaupne in nepristranske informacije o njihovih pravicah ter storitvah in podpori, do katerih so lahko upravičeni,
  • zagotavlja informacije o malteškem sistemu kazenskega pravosodja in kazenskem postopku,
  • nudi brezplačne storitve, ki so na voljo ne glede na to, ali je bilo kaznivo dejanje prijavljeno in kdaj se je zgodilo.

KONTAKTI:

Spletno mesto: http://victimsupport.org.mt/

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.