Pravice žrtev – po državah

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Sem žrtev kaznivega dejanja. S kom lahko stopim v stik za podporo in pomoč?

Policija
spletno mesto: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nacionalna agencija za socialno pomoč otrokom in družinam v stiski Appoġġ
spletno mesto: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Ministrstvo za pravosodje – pomoč pri uveljavljanju odškodnin za poškodbe zaradi kaznivih dejanj
kontaktni podatki:
e-naslov: info.justicedepartment@gov.mt
telefon: +356 25674330
naslov: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Malteška agencija za pravno pomoč
spletno mesto: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Posebna telefonska linija za podporo žrtvam

podporna linija 179

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da, podpora žrtvam je brezplačna.

Kakšno podporo lahko prejmem od državnih služb ali organov?

Pravico imate prejeti podporne storitve, ki zajemajo naslednje:

  1. informacije, svetovanje in podporo v zvezi s pravicami žrtev, vključno z dostopom do odškodninske sheme za poškodbe zaradi kaznivih dejanj, ter informacije o vaši vlogi v kazenskem postopku, vključno s pripravo na udeležbo v kazenskem postopku;
  2. informacije o morebitni ustrezni podporni storitvi, ki je na voljo, ali neposredno napotitev nanjo;
  3. čustveno, in če je na voljo, psihološko podporo;
  4. svetovanje v zvezi s finančnimi in praktičnimi vprašanji;
  5. svetovanje v zvezi s tveganjem in preprečevanjem sekundarne ali ponovne viktimizacije, ustrahovanja in povračilnih ukrepov.

Kakšno podporo lahko prejmem od nevladnih organizacij?

Victim Support Malta vam lahko ponudi čustveno podporo za premagovanje travme, ki vam jo je povzročilo kaznivo dejanje, ter zagotovi pravne informacije o kazenskih postopkih, ki so pomembne za žrtve kaznivih dejanj, in praktično pomoč, kot je pomoč pri komunikaciji s policijo.
spletno mesto: http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.