Pravice žrtev – po državah

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Za žrtev kaznivega dejanja veljate, če ste v dogodku, ki se po nacionalnem pravu šteje za kaznivo dejanje, utrpeli škodo, npr. če ste bili poškodovani ali je bilo poškodovano ali ukradeno vaše premoženje itd. Kot žrtev kaznivega dejanja imate po zakonu zagotovljene nekatere individualne pravice, ki jih lahko uveljavljate pred sodnim postopkom (glavno obravnavo), med njim in po njem.

Kazenski postopek na Malti se začne s preiskavo kaznivega dejanja. Preiskavo opravi policija ali preiskovalni sodnik, kar je odvisno od kaznivega dejanja.

Manj huda kazniva dejanja (kazniva dejanja, ki se kaznujejo z globo ali zaporno kaznijo, krajšo od šestih mesecev) preiskuje policist. Če je dovolj dokazov zoper storilca, policist zadevo predloži magistratnemu sodišču v obravnavo in na sodišču prevzame vlogo tožilca. Sodnik med glavno obravnavo preuči dokaze in domnevnega storilca obsodi ali oprosti. Če je storilec obsojen, isti sodnik določi tudi kazen.

Vsa druga kazniva dejanja preiskujejo preiskovalni sodniki. Če je dovolj dokazov zoper storilca, preiskovalni sodnik predloži zadevo magistratnemu sodišču. Magistratno sodišče preuči dokaze in če so ti zadostni, predloži zadevo glavnemu državnemu tožilcu. Ta pa zadevo predloži kazenskemu sodišču v obravnavo. Med glavno obravnavo storilca pred sodnikom in poroto kazenskopravno preganja državni tožilec. O krivdi storilca odloči porota. Če je storilec spoznan za krivega, sodnik določi kazen.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 04/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.