Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Severna Irska

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Severnoirska podpora žrtvam (Victim Support NI) nudi informacije o službah za podporo, ki se nahajajo v bližini. Glej listino o žrtvah (Victim Charter) in listino o pričah (Witness Charter). http://www.victimsupportni.com/

Telefonska linija za podporo žrtvam

Informacijska služba za žrtve vključuje tudi telefonsko linijo za žrtve: +44 8081689293.

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Policija in enota za oskrbo žrtev in prič vam morata zagotoviti informacije o tem, kje in kako lahko dobite nasvet ali podporo, vključno z dostopom do zdravstvene podpore in specialistične podpore (kot je psihološka pomoč), ter alternativno nastanitev.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Veliko nevladnih organizacij in dobrodelnih ustanov žrtvam kaznivih dejanj zagotavlja pomoč, nasvete, svetovanje in druge specialistične storitve, in sicer na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Zadnja posodobitev: 14/03/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.