Pravice žrtev – po državah

Poljska

Vsebino zagotavlja
Poljska

Kot žrtev kaznivega dejanja boste obravnavani, če ste utrpeli škodo zaradi kršitve, ki je kazniva na podlagi kazenske zakonodaje, na primer, če ste bili poškodovani ali če ste zaradi poškodovanja ali kraje izgubili osebno lastnino. Kot žrtev kaznivega dejanja imate med potekom kazenskega postopka in po njegovem zaključku določene pravice. Prav tako ste lahko deležni različnih vrst pomoči in podpore, upravičeni pa ste lahko tudi do nadomestila ali odškodnine za škodo, nastalo s kaznivim dejanjem.

Kazenski postopek na Poljskem je sestavljen iz predhodne preiskave in sodnega postopka. Predhodna preiskava se opravi pred sodnim postopkom. Namenjena je ugotavljanju dejstev o storjenem kaznivem dejanju in identifikaciji storilcev. Dokaze zbirata policija in tožilstvo. Če je zbranih dovolj dokazov, se zoper storilce vloži obtožnica, v nasprotnem primeru pa se zadeva zaključi. Obtožnico, ki jo vloži tožilstvo, preizkusi sodišče.

Sodišče med obravnavo preuči zbrane dokaze, da lahko na njihovi podlagi odloči o krivdi obtoženca. Če je obtoženec spoznan za krivega po obtožnici, se kaznuje v skladu s predpisi. V nasprotnem primeru se oprosti vseh obtožb.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave:

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 20/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.