Pravice žrtev – po državah

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Obrnite se na kateri koli organ kriminalistične policije, državno tožilstvo ali organizacijo za podporo žrtvam.

Telefonska linija za podporo žrtvam

116006 – Telefonska linija za podporo žrtvam (9:00 do 21:00)

112Nacionalna številka za klic v sili

144 – Telefonska linija za nujno socialno pomoč

808 24 24 24 – SNS 24 (Telefonska linija nacionalnega zdravstvenega sistema, na voljo 24 ur na dan)

144 – Nacionalna telefonska linija za nujno socialno pomoč (na voljo 24 ur na dan)

300502502 – Telefonska številka za pomoč glede socialne varnosti

Nasilje v družini:

– 800202148 (na voljo 24 ur na dan)

– 3060 – SMS pomoč

Otroci:

116 111 – SOS telefonska številka za pomoč otrokom

Ali je podpora žrtvam brezplačna?

Da. Žrtve imajo pravico do brezplačnih in zaupnih podpornih storitev pred kazenskim postopkom, med njim in po njem.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Zdravstveno pomoč, psihološko in socialno podporo, zaščito, pravne informacije, zasilno nastanitev, zatočišče.

Kakšne vrste podpore lahko dobim od nevladnih organizacij?

Čustveno podporo, psihološko podporo, pravne informacije, napotitev na socialne službe in pomoč pri praktičnih zadevah.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.