Pravice žrtev – po državah

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Žrtev kaznivega dejanja ste, če ste zaradi dejanja, ki je po nacionalnem pravu opredeljeno kot kaznivo dejanje, utrpeli kakršno koli škodo, kot so nasilno ravnanje ali poškodovanje ali odtujitev vašega premoženja. Kot žrtev kaznivega dejanja imate v skladu z zakonodajo nekatere pravice pred kazenskim postopkom, med njim in po njem.

Kazenski postopek na Portugalskem poteka v dveh fazah: preiskava in glavna obravnava. Policija in državno tožilstvo (Ministério Publico) med preiskavo preiščeta primer in poskušata zbrati dokaze, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, kdo je storil kaznivo dejanje. Če obstajajo zadostni dokazi za domnevo, da je osumljenec storil kaznivo dejanje, državno tožilstvo zadevo posreduje sodišču v obravnavo. Sodišče nato preuči zbrane dokaze in v skladu s tem odloči tako, da osumljenca oprosti ali obsodi.

Na spodnjih povezavah boste našli informacije, ki jih potrebujete.

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Odškodnina

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.