Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Pravice žrtev – po državah

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kot žrtev kaznivega dejanja ste obravnavani, če ste zaradi dogodka, ki na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje šteje za kaznivo dejanje, utrpeli poškodbo, materialno škodo ali čustveno stisko. Družinski člani osebe, ki je umrla zaradi kaznivega dejanja, in so zaradi njene smrti utrpeli škodo, se prav tako štejejo za žrtve kaznivega dejanja.

Kot žrtvi kaznivega dejanja so vam pred kazenskim postopkom, med njim in po koncu postopka priznane nekatere pravne pravice.

Prvi fazi kazenskega postopka v Romuniji sta kazenska preiskava in sodni postopek. Med kazensko preiskavo kazenski preiskovalni organi pod nadzorom javnega tožilca preiskujejo zadevo, pri čemer zbirajo dokaze z namenom odkritja storilca. Po končanju kazenske preiskave policija zadevo skupaj z vsemi podatki in zbranimi dokazi v dosjeju pošlje javnemu tožilstvu. Javni tožilec zadevo po prejetju obravnava in odloči, ali bo postopek nadaljeval v naslednji fazi, torej pred sodiščem, ali pa bo zadevo zaključil.

Ko je zadeva predložena sodišču, senat sodnikov preuči dejstva in zasliši vpletene osebe, da bi lahko odločil o krivdi obtoženca. Če je obtoženec spoznan za krivega, se mu izreče kazen. Če sodišče ugotovi, da je obdolženec nedolžen, ga izpusti na prostost.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite spodnje povezave:

1 – Pravice, ki jih imam kot žrtev kaznivega dejanja

2 – Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 – Moje pravice po sojenju

4 – Odškodnina

5 – Moja pravica do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 25/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.