Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Pravice žrtev – po državah

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Ali se lahko zoper odločitev pritožim?

Zoper sodbo se lahko pritoži le obsojenec ali tožilstvo.

Pritožba tožilstva se lahko vloži samo v določenih okoliščinah. Tožilstvo lahko vloži pritožbo:

  • zoper oprostilno sodbo - sodbo, ki ugotavlja, da obdolženec „ni kriv“ ali da dejanje „ni dokazano“ - vendar le v skrajšanih postopkih (sojenje brez porote) in le glede pravnih vprašanj,
  • zoper višino kazni - vendar le, če kazen velja za preveč prizanesljivo.

Več informacij lahko najdete na spletnem naslovu https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/.

Kakšne so moje pravice po obsodbi?

Po tem, ko je obtoženec spoznan za krivega, lahko sodnik, ki odloča o kazni, ki bi jo bilo treba naložiti, upošteva vašo izjavo žrtve.

Če izid postopka (tj. sodba) ni izpolnil vaših pričakovanj, ali pa se vam zdi, da po izreku sodbe potrebujete podporo, se lahko po pomoč obrnete na več organizacij. Organizacija Škotske za pomoč žrtvam ima odprto telefonsko linijo, ki deluje od ponedeljka do petka, od 8. do 20. ure. Gre za nacionalno dobrodelno organizacijo, ki pomaga ljudem, prizadetim zaradi kaznivega dejanja, po vsej Škotski, ne glede na vrsto storjenega kaznivega dejanja. Pokličete jih lahko na telefonsko številko: 03 456039213. Podpora, ki jo nudijo, je brezplačna.

Obstajajo tudi številne druge organizacije, vključno s specializiranimi storitvami, ki lahko zagotavljajo brezplačno zaupno čustveno podporo in praktično pomoč ter žrtvam, pričam in drugim osebam, ki jih je prizadelo kaznivo dejanje, posredujejo bistvene informacije. Informacije o teh storitvah so na voljo tukaj.

Ali sem upravičen do podpore ali zaščite po končanem postopku? Za koliko časa?

Da, obstajajo številne organizacije za podporo žrtvam, ki lahko nudijo podporo v času pred sojenjem, med sojenjem in po sojenju, njihove storitve pa so brezplačne. Organizacija Škotske za pomoč žrtvam je nacionalna dobrodelna organizacija, ki žrtvam nudi čustveno podporo, praktično pomoč in bistvene informacije. Te storitve so brezplačne in zaupne.

Katere informacije bom prejel, če bo storilec obsojen?

Če ste podali izjavo žrtve, jo lahko sodnik upošteva pri določanju kazni. Po tem, ko je obtoženec spoznan za krivega, sodnik odloči, kakšno sankcijo mu bo izrekel. Takšna sankcija se imenuje kazen. Sodnik sprejme to odločitev po izvedbi vseh dokazov in ob upoštevanju vseh pomembnih okoliščin. Te vključujejo starost storilca, njegovo zdravstveno stanje in to, če je že bil predhodno kaznovan. Sodnik lahko izbere, kakšno kazen bo izrekel glede na različne možnosti, ki so mu na voljo.

Več informacij o določitvi kazni je na voljo tukaj.

Pravico imate zahtevati informacije o končni odločbi sodišča in morebitnih razlogih zanjo. Te informacije se lahko zahtevajo od škotske sodne službe (Scottish Courts and Tribunals Service).

Ali mi bo sporočeno, če bo storilec odpuščen iz zapora (vključno s predčasnim ali pogojnim odpustom) ali bo iz zapora pobegnil?

V kazenskih zadevah imajo žrtve pravico pridobiti informacije o odpustu zapornika. Pravico imajo tudi, da so obveščene, kadar se odloča o pogojnem odpustu zapornika, in da glede odpusta podajo pisne pripombe škotski službi za pogojni odpust (Parole Board for Scotland). To se imenuje sistem obveščanja žrtev (Victims Notification Scheme).

Žrtve storilcev kaznivih dejanj, obsojenih na manj kot 18 mesecev, imajo pravico biti obveščene le o odpustu ali pobegu storilca. Če želite prejeti te informacije, se vam ni treba prijaviti v sistem, lahko se preprosto obrnete na škotsko služba za izvrševanje kazenskih sankcij (Scottish Prison Service).

Ali bom sodeloval pri odločitvi o odpustu ali pogojnem odpustu? Ali lahko na primer podam izjavo ali vložim pritožbo?

Morda boste lahko škotski službi za pogojni odpust (Parole Board for Scotland) podali pripombe v primerih, kadar se odloča o pogojnem odpustu storilca. Žrtve, ki so prijavljene v skladu z delom 2 sistema, se lahko prijavijo, da bodo podale pisne pripombe škotski službi za izvrševanje kazenskih sankcij, ko storilec postane upravičen do začasnih izhodov ali odpusta v hišni pripor, škotski službi za pogojni odpust pa takrat, ko se odloča o pogojnem odpustu storilca. Pri pripravi vaših pripomb vam lahko pomaga Organizacija Škotske za pomoč žrtvam.

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.