Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.
To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Pravice žrtev – po državah

Škotska

Vsebino zagotavlja
Škotska

Pravice žrtev na Škotskem

Kot žrtev kaznivega dejanja imate določene pravice.

Upravičeni ste tudi do psihološke podpore in praktične pomoči med celotnim postopkom ter do morebitne odškodnine za škodo, ki jo povzroči kaznivo dejanje.

Škotski kodeks o pravicah žrtev (Victims' Code for Scotland) določa, kakšne so vaše pravice, kako jih lahko uresničujete ter na koga se lahko obrnete po pomoč in nasvet. Vključuje tudi informacije o vaši:

  • pravici do minimalnih standardov storitev - kako vas bodo obravnavali organi kazenskega pravosodja;
  • pravici do obveščenosti - kako boste našli posodobljene informacije o vaši zadevi in katere informacije lahko zahtevate;
  • pravici do sodelovanja - možnost biti razumljen ter razumeti dogodke in sodišču pojasniti, kako kaznivo dejanje vpliva na vas;
  • pravica do zaščite in varovanja zasebnosti - počutiti se varne in zaščitene pred ustrahovanjem
  • pravica do podpore - ne glede na to, ali boste kaznivo dejanje policiji prijavili, ali ne
  • pravica do odškodnine in povračila stroškov - potnih stroškov, izgube dohodka ali odškodnine, če ste bili poškodovani.

Lahko se tudi pritožite, če menite, da vas navedeni organi niso ustrezno obravnavali.

Na spletišču mygov.scot lahko najdete več informacij o svojih pravicah kot žrtev kaznivega dejanja na različnih stopnjah kazenskega postopka, tudi o prijavi kaznivega dejanja, preiskavi in pregonu, nadaljevanju postopka pred sodiščem in o tem, kaj se zgodi po izreku sodbe.

Lahko dobite tudi informacije o pomoči in podpori žrtvam kaznivih dejanj.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 30/01/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.