Pravice žrtev – po državah

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Šteje se, da ste žrtev kaznivega dejanja, če ste utrpeli škodo zaradi kaznivega dejanja, na primer če ste bili telesno poškodovani ali če je bila vaši (opredmeteni ali neopredmeteni) lastnini povzročena kakršna koli škoda zaradi dogodka, ki po nacionalnem pravu pomeni kaznivo dejanje. Zakon vam kot žrtvi kaznivega dejanja zagotavlja nekatere individualne pravice pred sodnim postopkom, med njim in po njem.

Žrtve kaznivih dejanj imajo med celotnim kazenskim postopkom upravičenja, ki jih je mogoče uveljavljati kadar koli med postopkom.

Na Slovaškem se kazenski postopek začne s kazensko preiskavo, ki jo vodi policija in v kateri se zbirajo dokazi o kaznivem dejanju in storilcu kaznivega dejanja, obdolženem za kaznivo dejanje. Če je dokazov dovolj, se postopek nadaljuje pred sodiščem. Sojenje se konča z obsodilno ali oprostilno sodbo sodišča, ki lahko vključuje tudi odločitev o vašem odškodninskem zahtevku za škodo, ki ste jo utrpeli. Zoper odločitev sodišča se lahko pritožite pri višjem sodišču.

Na spodnjih povezavah boste našli informacije, ki jih potrebujete:

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Odškodnina

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 27/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.