Pravice žrtev – po državah

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

V skladu z zakonom št. 4/2015 z dne 27. aprila 2015 se za žrtev kaznivega dejanja štejejo fizične osebe, zoper katere je bilo kaznivo dejanje storjeno v Španiji ali se to v Španiji preganja, ne glede na njihovo državljanstvo, polnoletnost ali pravico do zakonitega prebivanja.

a) Neposredna žrtev je fizična oseba, ki je utrpela osebno ali premoženjsko škodo, zlasti telesno ali duševno okvaro, duševne bolečine ali gospodarsko izgubo, ki je neposredno povzročena s storitvijo kaznivega dejanja.

b) Posredna žrtev, v primeru smrti ali izginotja, ki je neposredna posledica kaznivega dejanja, razen če ne gre za storilca kaznivega dejanja:

1.ºZakonec žrtve, razen če nista bila razvezana, otroci žrtve ali zakonca žrtve, če nista bila razvezana, ki so v trenutku smrti ali izginotja živeli skupaj z žrtvijo; oseba, ki je bila do smrti ali izginotja žrtve z njo v podobnem čustvenem razmerju, ali njeni otroci, ki so v trenutku smrti ali izginotja živeli skupaj z žrtvijo; starši ali družinski člani do tretjega kolena v ravni ali stranski črti, za katere je bila žrtev odgovorna, ali osebe, ki so bile v skrbništvu ali varuštvu žrtve.

2.ºKadar ne obstaja nobena od naštetih oseb, drugi sorodniki v ravni črti in sorojenci, pri čemer se prednost daje osebi, ki je zakoniti zastopnik žrtve.

  • Temeljne pravice žrtve: vsaka žrtev ima pravico do zaščite, informacij, podpore, pomoči in skrbi ter do aktivnega sodelovanja v kazenskem postopku, pravico do spoštljivega, korektnega, individualnega in nediskriminatornega obravnavanja od njenega prvega stika z organi ali uslužbenci, pri posredovanju služb za pomoč in podporo žrtvam, v celotnem kazenskem postopku in ustrezno obdobje po njegovem zaključku, ne glede na to, ali storilca kaznivega dejanja pozna in ne glede na izid postopka.
  • Kontaktni podatki: služba za pomoč žrtvam.

Kot žrtvi kaznivega dejanja vam predpisi zagotavljajo določene individualne pravice pred postopkom, med njim ali po koncu postopka.

V Španiji se kazenski postopek začne s preiskavo kaznivega dejanja, ki jo izvede kriminalistična policija pod nadzorom preiskovalnega sodnika. Po končani preiskavi preiskovalni sodnik zadevo preda tožilstvu, ki odloči o naslednjih korakih. Če dokazi zoper domnevnega storilca kaznivega dejanja niso zadostni, da bi tožilstvo vložilo obtožnico, preiskovalni sodnik postopek ustavi. V nasprotnem primeru se zadeva predloži pristojnemu sodišču.

Med postopkom sodišče pretehta dokaze in odloči, če je obtoženec kriv ali ne. Če je spoznan za krivega, mu sodišče izreče kazen. Kazenski postopek se lahko nadaljuje s pravnimi sredstvi pred sodiščem višje stopnje.

Kot žrtev lahko v kazenskem postopku sodelujete kot priča ali pa imate pomembnejšo vlogo kot zasebni tožilec in tako kot stranka v postopku uživate dodatne pravice. V vsakem primeru bo v skladu s členom 124 španske ustave državno tožilstvo varovalo interese žrtev v celotnem postopku.

Žrtvam kaznivih dejanj, ki so povezana z nasiljem na podlagi spola, pomaga specializirani odvetnik od prvih procesnih dejanj dalje. Po reformi sistemskega zakona o sodiščih (LOPJ) s sistemskim zakonom št. 7/2015 bodo sodišča za nasilje proti ženskam obravnavala tudi kršitve zasebnosti, pravice do osebne podobe in dostojanstva žensk ter kazniva dejanja kršitve kazni ali varnostnih ukrepov.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 17/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.