Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, παράσταση πολιτικής αγωγής);

Μπορείτε να αξιώσετε αποζημίωση σχεδόν για οποιαδήποτε ζημία έχετε υποστεί σε συνάρτηση με την αξιόποινη πράξη. Οι αξιώσεις αποζημίωσης συνήθως εκδικάζονται ταυτόχρονα με την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορούμενου ως προς την αξιόποινη πράξη.

Το θύμα ή ο παθών πρέπει να αξιώσει την αποζημίωση από το πρόσωπο που τέλεσε την αξιόποινη πράξη ή προκάλεσε τη ζημία. Για σκοπούς διευκόλυνσης, ο εισαγγελέας (åklagare) συντάσσει και καταθέτει την αξίωση αποζημίωσής σας κατά τη διάρκεια της δίκης, εφόσον το ζητήσετε. Μοναδικές εξαιρέσεις είναι οι αξιώσεις αποζημίωσης για τις οποίες απαιτείται εκτενής έρευνα ή οι αξιώσεις που μπορεί να θεωρηθούν προδήλως αβάσιμες, για παράδειγμα επειδή δεν συνδέονται με την αξιόποινη πράξη ή υπερβαίνουν κατά πολύ το σύνηθες σε παρόμοιες καταστάσεις.

Εάν επιδιώκετε αποζημίωση για τις ζημίες που έχετε υποστεί λόγω αξιόποινης πράξης, θα πρέπει να το δηλώσετε κατά την εξέτασή σας από την αστυνομία. Θα πρέπει επίσης να δηλώσετε αν επιθυμείτε να σας συνδράμει ο εισαγγελέας με την αξίωσή σας.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Το γεγονός ότι το δικαστήριο έχει διατάξει τον κατηγορούμενο να καταβάλει αποζημίωση δεν συνεπάγεται ότι θα την εισπράξετε αυτόματα. Συχνά, ο δράστης δεν είναι σε θέση να πληρώσει ή δεν το πράττει οικειοθελώς. Η Αρχή Εκτέλεσης (Kronofogden) θα σας παράσχει συνδρομή για να εισπράξετε την αποζημίωση.

Το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο της απόφασης στην Αρχή Εκτέλεσης, η οποία στη συνέχεια σας απευθύνει επιστολή ρωτώντας σας αν επιθυμείτε τη συνδρομή της στην είσπραξη της αποζημίωσης. Εάν την επιθυμείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο που σας έχει αποσταλεί και να το επιστρέψετε στην Αρχή Εκτέλεσης, η οποία στη συνέχεια εξετάζει την οικονομική κατάσταση του δράστη. Εάν αποδειχθεί ότι ο δράστης είναι σε θέση να πληρώσει, η Αρχή Εκτέλεσης διασφαλίζει ότι θα εισπράξετε την αποζημίωσή σας.

Η Αρχή Εκτέλεσης σας παρέχει βοήθεια δωρεάν, εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εάν δεν επικοινωνήσει μαζί σας η Αρχή Εκτέλεσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε εσείς μαζί της.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή;  Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το δημόσιο;

Εάν ένας καταδικασμένος δράστης δεν μπορεί να καταβάλει αποζημίωση και δεν παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για την αξίωση, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση από το δημόσιο. Αυτό ονομάζεται αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων (brottsskadeersättning) και τη διαχειρίζεται η Αρχή Αποζημίωσης και Στήριξης Θυμάτων Αξιόποινων Πράξεων (Brottsoffermyndigheten).

Για να σας καταβληθεί αποζημίωση ως θύμα αξιόποινης πράξης αγνώστου δράστη, πρέπει να γίνουν έρευνες, όπως προκαταρκτική εξέταση, ώστε να αποδειχθεί ότι ήσασταν πράγματι θύμα μιας αξιόποινης πράξης και ότι δεν είχατε εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα. Η αξιόποινη πράξη πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταγγέλλεται στην αστυνομία. Εάν ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, κατά κανόνα εκδίδεται καταδικαστική απόφαση ή επιβάλλεται ποινή.

Η αποζημίωση των θυμάτων των αξιόποινων πράξεων καλύπτει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται στη Σουηδία, και ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση είτε κατοικείτε στη Σουηδία είτε βρίσκεστε προσωρινά στη Σουηδία, παραδείγματος χάριν ως τουρίστας ή φοιτητής. Εάν είστε κάτοικος Σουηδίας, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση ακόμη κι αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε σε άλλη χώρα.

Όπως ακριβώς το υπερβάλλον σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ένα παρόμοιο ποσό αφαιρείται από την αποζημίωση του θύματος αξιόποινης πράξης.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Για να σας καταβληθεί αποζημίωση ως θύμα αξιόποινης πράξης αγνώστου δράστη, πρέπει να γίνουν έρευνες, όπως προκαταρκτική εξέταση, ώστε να αποδειχθεί ότι ήσασταν πράγματι θύμα μιας αξιόποινης πράξης και ότι δεν είχατε εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα. Η αξιόποινη πράξη πρέπει πάντοτε να καταγγέλλεται στην αστυνομία. Εάν ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, κατά κανόνα εκδίδεται καταδικαστική απόφαση ή επιβάλλεται ποινή.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Όχι, δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.