Pravice žrtev – po državah

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

Kot žrtev kaznivega dejanja ste obravnavani, če ste utrpeli škodo – npr. če ste bili poškodovani ali če so vam poškodovali ali ukradli osebno lastnino – ki je nastala zaradi dogodka, ki na podlagi nacionalne zakonodaje šteje za kaznivo dejanje. Kot žrtvi kaznivega dejanja vam predpisi podeljujejo nekatere individualne pravice pred sodnim postopkom, med njim ali po njegovem koncu. Lahko ste tudi upravičeni do različnih oblik pomoči in nadomestila za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem.

Na Švedskem se kazenski postopek začne s preiskavo kaznivega dejanja, znano kot predhodna preiskava. Razen v nekaterih izjemnih primerih je predhodno preiskavo treba začeti vedno, kadar obstaja utemeljen sum kaznivega dejanja. Predhodno preiskavo izvaja policija, včasih pod vodstvom tožilca. Po končanju preiskave tožilec odloči, ali bo postopek nadaljeval pred sodiščem ali pa bo, ker meni, da ni zadostnih dokazov, zadevo zaključil, ne da bi jo predložil sodišču. Če se zadeva predloži sodišču, to opravi sodno obravnavo. Med sodno obravnavo preuči zbrane dokaze in odloči, ali bo obtoženca obsodilo ali oprostilo. Sodišče bo podalo tudi pravni pouk glede možnosti pritožbe na sodišče višje stopnje.

Kot žrtev kaznivega dejanja imate v postopku pomembno vlogo in številne pravice. V postopku lahko sodelujete bodisi brez posebnega pravnega statusa bodisi bolj aktivno, tako da formalno postanete stranka v postopku. Lahko zahtevate odškodnino in/ali intervenirate na strani tožilstva. V nekaterih primerih lahko na lastno pobudo prevzamete pregon kot zasebni tožilec, če se tožilec za pregon ni odločil.

Za informacije, ki jih potrebujete, kliknite na spodnje povezave

1 - Moje pravice kot žrtve kaznivega dejanja

2 - Prijava kaznivega dejanja in moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja ali med sojenjem

3 - Moje pravice po sojenju

4 - Nadomestilo

5 - Moje pravice do podpore in pomoči

Zadnja posodobitev: 07/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.