Pravice žrtev – po državah

Kot žrtev kaznivega dejanja lahko uveljavljate številne pravice ter pridobite pomoč in nasvete nacionalnih organov in organizacij. V teh informativnih listih boste našli številne informacije o tem, kaj lahko pričakujete v vsaki državi Evropske unije.

Če postanete žrtev kaznivega dejanja, boste seveda najprej morali razmisliti, ali boste kaznivo dejanje prijavili. Morda tega ne boste hoteli storiti ali boste zaskrbljeni, toda če kaznivega dejanja ne prijavite, je dosti manj verjetno, da bo policija začela preiskavo, storilec kaznivega dejanja pa verjetno ne bo preganjan. Prijava kaznivega dejanja je lahko pomembna tudi iz praktičnih razlogov, na primer zaradi vložitve zavarovalnega zahtevka.

Nekatere pravice so vam lahko zagotovljene ne glede na to, ali prijavite kaznivo dejanje. Če pa ga prijavite, lahko uživate vrsto pravic in dodatno podporo, ki jih sicer ne bi mogli uživati. Te pravice vam omogočajo, da sodelujete v celotnem postopku in razumete dogajanje. Njihov namen je tudi, da vam čim bolj olajšajo sodelovanje v postopku.

Ob prijavi kaznivega dejanja policiji ali čim prej po njej boste morda želeli natančno preveriti, katere posebne vloge lahko imate v postopku – kot žrtev, priča, civilni tožnik, civilna stranka, zasebni tožilec itd. Te vloge se med državami razlikujejo in na nekatere so vezane pravice, ki bi lahko bile pomembne pozneje v postopku, na primer v zvezi s tem, ali ste kot žrtev upravičeni do pritožbe zoper odločitev v postopku. Pri branju teh informativnih listov bodite pozorni na vloge in roke. Pri policiji preverite, katere vloge obstajajo in katere morebitne roke morate spoštovati, da bi pridobili zadevni status. Organe lahko prosite za pojasnila, da se lahko odločite za najboljše varstvo svojih pravic in pravnih interesov.

Po prijavi kaznivega dejanja bodo organi poskrbeli za to, da bo pravici zadoščeno. Pri tem smejo zahtevati vaše dejavno sodelovanje do konca kazenskega postopka in morda tudi po njem, če pride do pregona. Vaša vloga v postopku je pomembna, vaša pomoč pa zelo dragocena.

Policija bo začela preiskavo, da bi zbrala dovolj dokazov za pregon storilca kaznivega dejanja. Če bo spoznan za krivega, bo sodnik določil tudi primerno kazen.

Kot žrtev imate v kazenskem postopku in izven njega številne z zakonom zagotovljene pravice. Nekatere veljajo tudi za vaše družinske člane in sorodnike. Evropska unija sprejema ukrepe za zagotovitev minimalnih pravic in določenih standardov, s katerimi morajo države članice uskladiti svojo zakonodajo.

Informativni listi v nadaljevanju vas bodo vodili skozi najpomembnejše faze kazenskega postopka v vsaki državi članici. V njih so razložene pravice, ki jih imate, in temeljna pravila, ki jih morate upoštevati pri njihovem uveljavljanju. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj napotki.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

V teh informativnih listih se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v ženskem spolu, razen če je iz besedila jasno razvidno drugače.
Zadnja posodobitev: 08/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.