Rättigheter för brottsoffer per land

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Jag är ett brottsoffer. Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

Journummer för stöd till brottsoffer

På det nationella journumret för stöd till brottsoffer (116 006) lämnas känslomässigt stöd, information om brottsoffers rättigheter, praktisk information och vägledning om vilka organ och organisationer som kan ge ytterligare information, hjälp och stöd.

Journumret är en kostnadsfri tjänst,

som är tillgänglig på kroatiska och engelska, vardagar kl. 08.00–20.00.

Det nationella journumret för stöd till brottsoffer (116 006) är en allmän stödtjänst.

Mer information finns här: https://pzs.hr/

Andra specialiserade civilsamhällesorganisationer ger också stöd och hjälp per telefon till personer som har utsatts för vissa brott och till barn. Mer information finns på det kroatiska justitieministeriets webbplats, där det även finns en förteckning över dessa myndigheter per region och information om de civilsamhällesorganisationer som är med i stöd- och samarbetsnätverket för brottsoffer och vittnen till brott (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Förteckning över organisationer som ger psykosocialt stöd och rättsligt bistånd:

116 006

Nationellt journummer för stöd till brottsoffer

Vardagar kl. 08.00–20.00

116 000

Nationell telefonjour för saknade barn

Centrum för saknade och utnyttjade barn

Dygnet runt, sju dagar i veckan

116 111

Hrabri telefon – journummer för barn

Vardagar kl. 09.00–20.00

0800·0800

Hrabri telefon – journummer för föräldrar

Vardagar kl. 09.00–20.00

0800 77 99

Larmnummer för människohandel

Varje dag kl. 10.00–18.00

0800 55 44

Rådgivningscentrum för kvinnliga våldsoffer

Skyddat boende för kvinnor i Zagreb

Vardagar kl. 11.00–17.00

0800 655 222

Larmnummer för våldsutsatta kvinnor och barn

Ženska pomoć sada – journummer för kvinnor

Dygnet runt, sju dagar i veckan

0800 200 144

B.a.B.e. – kostnadsfritt rättsligt bistånd för personer som utsatts för familjevåld

Vardagar kl. 09.00–15.00

01 6119 444

Stödcentrum för personer som utsatts för sexuellt våld

Ženska soba – centrum för sexuella rättigheter

Vardagar kl. 10.00–17.00

01 48 28 888

Psykologiskt stöd

Tesa – centrum för psykologiskt stöd

Vardagar kl. 10.00–22.00

01 48 33 888

Plavi Telefon – jourlinje

Vardagar kl. 09.00–21.00

01 4811 320

Gratis rättshjälp

Rättshjälp vid den juridiska fakulteten, Zagreb

Vardagar kl. 10.00–12.00, ons. och tors. kl. 17.00–19.00

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Avdelningarna för stöd till brottsoffer och vittnen tillhandahåller följande:

  1. Känslomässigt stöd.
  2. Information om rättigheter.
  3. Tekniska och praktiska upplysningar till brottsoffer, vittnen och deras familjemedlemmar.
  4. Hänvisningar till specialiserade institutioner och civilsamhällesorganisationer beroende på brottsoffrets/vittnets behov.

Regiondomstolarnas avdelningar för stöd till brottsoffer och vittnen:

AVDELNINGAR FÖR STÖD TILL BROTTSOFFER OCH VITTNEN

Regiondomstolen i Osijek

Adress:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Kroatien

Tfn:

031 228 500

E-post:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Regiondomstolen i Rijeka

Adress:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Kroatien

Tfn:

051 355 645

E-post:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Regiondomstolen i Sisak

Adress:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Kroatien

Tfn:

044 524 419

E-post:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Regiondomstolen i Split

Adress:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Kroatien

Tfn:

021 387 543

E-post:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Regiondomstolen i Vukovar

Adress:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Kroatien

Tfn:

032 452 529

E-post:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Regiondomstolen i Zadar

Adress:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Kroatien

Tfn:

023 203 640

E-post:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Regiondomstolen i Zagreb

Adress:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Kroatien

Tfn:

01 4801 062


Det kroatiska justitieministeriets avdelning för stöd till brottsoffer och vittnen (Služba za podršku žrtvama i svjedocima)

  • tillhandahåller ett stödsystem för brottsoffer och vittnen,
  • samordnar det arbete som bedrivs vid domstolarnas avdelningar för stöd till brottsoffer och vittnen,
  • informerar brottsoffer, målsägande eller deras familjemedlemmar om att gärningsmannen har släppts från fängelset (ovillkorlig eller villkorlig frigivning),
  • ger information om rättigheter och känslomässigt stöd till utländska vittnen och brottsoffer som kallas att vittna i kroatiska domstolar genom mekanismen för internationell rättslig hjälp och till kroatiska brottsoffer och vittnen som kallas att vittna i utländska domstolar genom nämnda mekanism. Avdelningen skickar informationsbrev till brottsoffer och vittnen med kontaktuppgifter.
  • tar emot ersättningsanspråk från brottsoffer, tar fram underlag till möten inom kommittén för ersättning till brottsoffer (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) och ger stöd i gränsöverskridande ärenden.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Beroende på organisationstyp och ansvarsområde finns olika typer av hjälp och stöd: psykologiskt, känslomässigt, rättsligt, praktiskt, boenderelaterat, medicinskt och säkerhetsrelaterat stöd samt stöd i domstol.

Mer information och förteckningen över dessa organisationer i varje region finns på det kroatiska justitieministeriets webbplats.

Tolv frivårdskontor håller på att inrättas i Kroatien. Syftet är att tillföra en mänsklig dimension i verkställandet av brottspåföljder, säkerställa en mer effektiv återintegrering av gärningsmän i samhället och ge stöd till brottsoffer, målsägande samt brottsoffrens och gärningsmännens familjer.

De nationella frivårdskontoren deltar i förberedelserna för att återanpassa gärningsmännen i samhället efter att de har släppts från fängelset. Detta innefattar bland annat att hjälpa dem att hitta boende och arbete samt att förbereda dem, brottsoffer, målsägande och brottsoffrens familjer på frigivningen. Kontoren ser även till att det ges psykosocialt stöd till brottsoffer, målsägande samt brottsoffrens och gärningsmannens familjer.

Om den gärningsman som ska friges avtjänar ett straff för sexualbrott, ett brott mot liv och hälsa eller ett våldsbrott måste frivårdskontoren informera brottsoffren, de målsägande och deras familjer därefter och utan dröjsmål.

Kontaktuppgifterna till de olika frivårdskontoren och justitieministeriets avdelning för frivård finns här.

Brottsoffer kan kontakta polisen via e-post på policija@mup.hr eller prevencija@mup.hr, eller genom att ringa 192 (dygnet runt, sju dagar i veckan) eller +385 1 3788 111.

Senaste uppdatering: 07/10/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.