Rättigheter för brottsoffer per land

Estland

Innehåll inlagt av
Estland

Vem ska jag kontakta för stöd och hjälp?

 1. Estniska socialförsäkringsmyndighetens avdelning för stöd till brottsoffer
 2. Kvinnojourer
 3. Polis- och gränsbevakningsmyndigheten

Journummer för stöd till brottsoffer

 1. Journummer för stöd till brottsoffer: 6121360 eller 16106 (samtal tas emot mån.–fre. kl. 9.00–17.00).
 2. Journummer för stöd till barn: 16111 (för anmälan av barn som behöver hjälp; samtal tas emot dygnet runt alla dagar).

Är stöd till brottsoffer gratis?

Ja, stöd till brottsoffer är gratis.

Vilka typer av stöd kan jag få från statliga myndigheter eller staten?

Det statliga stödet till brottsoffer omfattar följande:

 1. Rådgivning till brottsoffer.
 2. Hjälp till brottsoffer i kontakterna med statliga och lokala myndigheter och juridiska personer.
 3. Skyddat boende.
 4. Tillhandahållande av mat.
 5. Tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård.
 6. Nödvändigt materiellt bistånd.
 7. Nödvändigt psykologiskt stöd.
 8. De översättnings- och tolkningstjänster som krävs för stöd till brottsoffer.
 9. Andra tjänster som krävs för brottsoffrens fysiska och psykosociala rehabilitering.

Vilka typer av stöd kan jag få från icke-statliga organisationer?

Institutioner som tillhandahåller statligt stöd till brottsoffer kan hänvisa dig till lämpliga icke-statliga organisationer.

Kvinnojourer

Senaste uppdatering: 01/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.