Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Rättigheter för brottsoffer per land

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Generalsekretariatet för jämställdhetsfrågor (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon) lyder under inrikesministeriet och ombesörjer rådgivningscenter för kvinnor som har utsatts för våld.

Generalsekretariatet har inrättat ett integrerat nätverk av 62 enheter för att hjälpa sådana kvinnor.

Nätverket består av en hjälplinje som är öppen dygnet runt sju dagar i veckan (SOS 15900), 40 rådgivningscenter och 21 härbärgen för kvinnor och deras barn.

Hjälplinjen SOS 15900 kan också nås på e-postadressen sos15900@isotita.gr. Den är öppen dygnet runt, sju dagar i veckan och 365 dagar om året, och hjälp kan fås på både grekiska och engelska. Samtalskostnaden är som för ett vanligt inrikessamtal.

Rådgivningscentren erbjuder psykosocialt stöd och rättshjälp utan kostnad. Numera erbjuds även tjänster som avser sysselsättning för kvinnor och stöd till kvinnor som diskrimineras på flera olika grunder (stöd till flyktingar, ensamstående föräldrar och romer osv.). Kontaktuppgifter till rådgivningscentren finns på http://www.womensos.gr/ och på Facebook: WomenSOS.gr

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplatsen för generalsekretariatet för jämställdhetsfrågor: http://www.isotita.gr/

Forskningscentret för jämställdhet (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas, KEThI)

Forskningscentret för jämställdhet erbjuder psykologiskt stöd och rättshjälp för personer som har utsatts för våld i hemmet och driver ett härbärge för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Forskningscentret för jämställdhet

 • är ett privaträttsligt organ som inrättades 1994 och som övervakas av generalsekretariatet för jämställdhet,
 • innefattar regionala och kommunala enheter som erbjuder psykologiskt stöd och rättshjälp till personer som har utsatts för våld i hemmet,
 • tillhandahåller psykologiskt stöd och rättshjälp utan kostnad,
 • ger information, rådgivning och stöd till kvinnor som har svårt att finna sysselsättning och är socialt utestängda,
 • har, i samarbete med Atenprefekturen, drivit ett härbärge för våldsutsatta kvinnor och deras barn sedan 1993.
 • KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: https://kethi.gr/

Nationella centret för social solidaritet (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis, EKKA)

Det nationella centret för social solidaritet driver ett nätverk som erbjuder socialt stöd till enskilda personer, familjer och samhällsgrupper som har psykosociala problem eller behöver omedelbart socialt stöd.

Det nationella centret för social solidaritet

 • är ett privaträttsligt organ som har sin bas i Aten och som övervakas av ministeriet för sysselsättning, social trygghet och social solidaritet.
 • Det tillhandahåller följande tjänster:
 • En direktlinje för socialt stöd (197) som är öppen för samtliga medborgare och dygnet runt sju dagar i veckan. Samtalen är kostnadsfria.
 • Den nationella jourlinjen för skydd av barn (1107), där man kan ställa frågor som rör barn och som är öppen dygnet runt sju dagar i veckan.
 • Sociala stödcenter i Aten, Pireus och Thessaloniki
 • Härbärgen för medborgare som har stora socioekonomiska problem i regionen Attika
 • Härbärgen för utsatta kvinnor och deras barn i Attika och Thessaloniki
 • De sociala stödcentren erbjuder följande slags tjänster:
 • Rådgivning och information i välfärdsrelaterade frågor.
 • Socialt och psykologiskt stöd till enskilda personer och familjer, härbärgen för utsatta kvinnor och deras barn (framför allt sådana som har utsatts för våld i hemmet och människohandel).
 • Korttidsboenden för personer som genomgår en kris eller befinner sig i sociala nödlägen.
 • Samarbete och medling för underlätta tillgången till tjänster för social solidaritet som erbjuds av andra organisationer.
 • Avslutningsvis tillsätter centret snabba insatsgrupper för psykosocialt stöd, vilka främst består av psykologer och socialarbetare, vid naturkatastrofer (jordbävningar, översvämningar, bränder), olyckor, förlisningar som medför ett stort antal offer och alla krissituationer som berör ett stort antal personer och där insatsgrupperna anses vara nödvändiga.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: http://www.ekka.org.gr/

Medicinskt rehabiliteringscenter för tortyroffer (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Det medicinska rehabiliteringscentret för tortyroffer erbjuder ett rehabiliteringscenter för personer som har utsatts för tortyr och deras familjer. Det utbildar grekisk och utländsk vårdpersonal i att undersöka och behandla tortyroffer, bedriver vetenskaplig forskning och ger incitament till forskning om tortyr och konsekvenserna av detta.

Det medicinska rehabiliteringscentret för tortyroffer

 • erbjuder rehabiliteringscenter för personer som har utsatts för tortyr och deras familjer,
 • utbildar grekisk och utländsk vårdpersonal i att undersöka och behandla tortyroffer,
 • bidrar till att sprida omfattande kunskap om tortyr och olika varianter av detta samt om möjligheten att rehabilitera tortyroffer,
 • bedriver vetenskaplig forskning och ger incitament till forskning om tortyr och konsekvenserna av detta,
 • driver och utvecklar ett informationscenter (dokumentationscenter),
 • bidrar till att förhindra tortyr genom eftersträvandet av dessa mål.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: http://www.mrct.org/

Forsknings- och stödcentret för personer som blivit föremål för skadlig behandling och social utestängning (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú, EKYThKKA)

Forsknings- och stödcentret för personer som blivit föremål för skadlig behandling och social utestängning erbjuder medicinskt, psykologiskt, socialt och rättsligt stöd till personer som har fallit offer för tortyr och organiserad brottslighet, skadlig behandling och social utestängning.

Forsknings- och stödcentret för personer som blivit föremål för skadlig behandling och social utestängning

 • är en ideell organisation som drivs av staten,
 • erbjuder medicinskt, psykologiskt, socialt och rättsligt stöd till personer som har fallit offer för tortyr och organiserad brottslighet, skadlig behandling och social utestängning,
 • ökar medvetenheten om människorättsfrågor och sprider kunskap om våld och social utestängning samt metoder för att hantera detta såväl i Grekland som utomlands,
 • erbjuder humanitärt stöd till samhällsgrupper som har utsatts för organiserat våld, tortyr, skadlig behandling och social utestängning, såväl i Grekland som utomlands,
 • bedriver vetenskaplig forskning om våld och tortyr, skadlig behandling och social utestängning,
 • bidrar till att förhindra tortyr, skadlig behandling och social utestängning.


KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: http://www.cvme.gr/

Grekiska flyktingrådet (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Grekiska flyktingrådet är en icke-statlig organisation som ger stöd till flyktingar och asylsökande i Grekland genom en rad olika psykosociala och juridiska tjänster.

Grekiska flyktingrådet

 • är en icke-statlig organisation som inrättades 1989 för att stödja flyktingar och asylsökande i Grekland,
 • hjälper flyktingar att integreras på ett smidigt sätt i Grekland genom en rad olika psykosociala och juridiska tjänster,
 • är den enda icke-statliga, ideella organisation i Grekland som endast arbetar med personer som söker asyl i Grekland och som betraktas som flyktingar,
 • är registrerat vid utrikesministeriet samt ministeriet för hälsa och social solidaritet som en särskild välgörenhetsorganisation,
 • är en av de sex icke-statliga organisationer som försvarar de mänskliga rättigheterna i Grekland och ingår i den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou),
 • är genomförandepartner till FN:s flyktingkommissarie och medlem i Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: http://www.gcr.gr/

Greek Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Greek Helsinki Monitor övervakar samt publicerar artiklar om och bedriver lobbyverksamhet i människorättsfrågor i Grekland.

Greek Helsinki Monitor

 • grundades 1992,
 • är den grekiska medlemmen i Internationella Helsingforsfederationen för mänskliga rättigheter (IHF),
 • övervakar samt publicerar artiklar om och bedriver lobbyverksamhet i människorättsfrågor i Grekland och stundtals på Balkan,
 • har deltagit i och har ofta samordnat övervakningen av Greklands och Balkans medier när det gäller stereotyper och hatpropaganda och har upprättat utförliga årsrapporter, parallella/inofficiella rapporter till FN:s konventionsorgan och särskilda rapporter om skadlig behandling och om etniska, etniskt språkliga och religiösa samhällsgrupper samt invandrargrupper.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: https://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International Grekland (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Amnesty International påverkar regeringar, mellanstatliga organisationer, väpnade politiska grupper, företag och andra icke-statliga aktörer och gör systematiska och opartiska utredningar av enskilda fall och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Amnesty International

 • är en global, oberoende rörelse bestående av volontärer som kämpar för att skydda de mänskliga rättigheterna,
 • försvarar samvetsfångar och bekämpar våld och fattigdom,
 • arbetar för ett slut på kvinnovåldet,
 • arbetar för ett avskaffande av dödsstraffandet, tortyr och sådan frihetsbegränsning som görs med kriget mot terrorismen som täckmantel,
 • bekämpar diskriminering av flyktingar, invandrare, minoriteter och människorättsförsvarare.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: http://www.amnesty.org.gr/

Senaste uppdatering: 14/07/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.