Rättigheter för brottsoffer per land

Malta

Innehåll inlagt av
Malta

Appogg, den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer

Victim Support Malta

Appogg, den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer

Myndigheten Appogg erbjuder insatser inom socialtjänsten, psykologsamtal och hjälp, stöd och råd till brottsoffer, i synnerhet utsatta grupper som barn och offer för våld i hemmet.

Appogg, som är den nationella socialtjänstmyndigheten för behövande barn och familjer,

  • är en del av stiftelsen för socialtjänstfrågor inom ministeriet för familjefrågor och social solidaritet
  • erbjuder permanenta insatser inom socialtjänsten, psykologsamtal och hjälp, stöd och råd till brottsoffer i allmänhet, men i synnerhet till utsatta grupper som barn och offer för våld i hemmet
  • erbjuder sina tjänster gratis; det finns inget krav på att lagöverträdaren måste åtalas och fällas i domstol.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: http://www.appogg.gov.mt/

Victim Support Malta

Victim Support Malta ger brottsoffer professionell, oberoende, konfidentiell och opartisk information om vilka rättigheter de har och vilka tjänster och vilken hjälp de kan få.

Victim Support Malta

  • är en oberoende organisation som inte ingår i polisen, domstolarna eller några andra myndigheter på det straffrättsliga området
  • ger brottsoffer professionell, oberoende, konfidentiell och opartisk information om vilka rättigheter de har och vilka tjänster och vilken hjälp de kan få
  • ger information om det straffrättsliga systemet och straffrättsliga förfaranden i Malta
  • erbjuder sina tjänster gratis, oavsett om brottet har polisanmälts eller inte och oavsett när det inträffade.

KONTAKTUPPGIFTER:

Webbplats: http://victimsupport.org.mt/

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.