Cietušo tiesības (katrā valstī)

Polen

Innehåll inlagt av
Polen

Es esmu noziegumā cietušais. Ar ko man ir jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Noziegumos cietušajiem un viņu tuvākajiem radiniekiem, palīdz NVO, kas šim nolūkam saņem subsīdijas no Cietušo atbalsta un pēcapcietinājuma palīdzības fonda. Šīs subsīdijas nodrošina tieslietu ministrs.

Cietušie tiek informēti par šāda atbalsta pieejamību, pirms viņi sniedz savu pirmo liecību.

Organizāciju saraksts, kas ir saņēmušas subsīdijas cietušajiem un viņu tuvākajiem radiniekiem, kā arī informācija (poļu valodā) par šī atbalsta segumu ir pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, sadaļā Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonymprzestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Cietušo atbalsta uzticības telefons

Pašlaik visā Polijā darbojas cietušo atbalsta uzticības telefons. Taču ir arī uzticības telefons no vardarbības ģimenē cietušajiem.

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Atbalsts cietušajiem tiek piedāvāts bez maksas.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Iestādes sniedz cietušajiem informāciju par tām vietām, kur tie var vērsties pēc palīdzības.  Dažām cietušo kategorijām pienākas bezmaksas juridiskā palīdzība atkarībā no to vecuma un finanšu stāvokļa. Kriminālnoziegumos cietušajiem ir tiesības saņemt medicīnisko palīdzību vispārīgā kārtībā.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Cietušo atbalsta un pēcapcietinājuma palīdzības fonda finansēāas NVO piedāvā cietušajiem juridisko, psiholoģisko un finansiālo palīdzību, piem., pārtikas talonus vai arī palīdz ar pārtikas un apģērba, apakšveļas, apavu, tīrīšanas un personīgās higiēnas preču iegādi, pagaidu mītni vai patversmi, izglītību un apmācībām, pasākumiem dzīvokļa vai mājas pielāgošanai kriminālnoziegumā cietušā vajadzībām un transporta izmaksām.

Cita veida atbalsts ir tulka, ieskaitot zīmju valodas tulka, pakalpojumu apmaksa.

Medicīniskā palīdzība ietver veselības aprūpes, medikamentu un medicīniskā aprīkojuma apmaksu, kas nepieciešams noziegumā ciestā kaitējuma veselībai novēršanā.

Lapa atjaunināta: 20/11/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.