Pravice žrtev – po državah

Slovenien

Innehåll inlagt av
Slovenien

Šteli boste za žrtev (oškodovanca) kaznivega dejanja, če ste bili oškodovani (to pomeni, da ste bili telesno poškodovani, da je bila vaša lastnina poškodovana ali odvzeta ipd.) zaradi dejanja, ki velja za kaznivo dejanje po nacionalnem pravu. Kot žrtvi kaznivega dejanja vam pravo zagotavlja določene individualne pravice pred, med in po sodnem postopku (sojenju).

Kazenski postopek v Sloveniji se začne s policijskim preiskovanjem, ki običajno zajema neformalno zbiranje obvestil od osumljencev in prič, ogled kraja kaznivega dejanja, hišno preiskavo itd. Na koncu svojega preiskovanja policija posreduje zadevo državnemu tožilcu. V primeru lažjega kaznivega dejanja bo državni tožilec neposredno vložil obtožni akt na sodišče. Če je kaznivo dejanje težje, pa bo državni tožilec zadevo posredoval preiskovalnemu sodniku, da izvede formalno preiskavo. Ko bo formalna preiskava končana, bo zadeva zopet poslana državnemu tožilcu, da se bo odločil o vložitvi obtožnice.

Med sojenjem bo sodišče izvedlo zbrane dokaze na glavni obravnavi in odločilo o krivdi storilca. Če bo ugotovilo, da je obdolženec kriv, mu bo sodišče izreklo kazen.

Ta informator vas bo vodil skozi različne korake postopka, tako da bo opisal vaše pravice med preiskavo kaznivega dejanjamed sojenjem ali po sojenju. Poleg tega si preberite tudi več o pomoči in podpori, ki jo lahko dobite.

Zadnja posodobitev: 29/03/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.