På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Rättigheter för brottsoffer per land

Förenade kungariket

Innehåll inlagt av
Förenade kungariket