Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

България

Съдържание, предоставено от
България

Национален ECLI координатор

Националният ECLI координатор е:

Висш Съдебен Съвет (ВСС)
Ул. „Екзарх Йосиф“ № 12
София 1000
България

Web: http://www.vss.justice.bg vss@vss.justice.bg

Код на държавата

Кодът за България е: [BG]

Съставяне на националния ECLI идентификатор

ECLI идентификаторът се генерира за всеки съдебен акт, който се публикува в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика (https://legalacts.justice.bg/). Порталът се поддържа от българския ECLI координатор – Висшият съдебен съвет. Синтаксисът на ECLI идентификатора е специфициран в Глава седма от Наредба № 4  от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.

ECLI идентификаторът се състои от следните елементи:

Съкращението ECLI: ‘ECLI’

Кодът на държавата: ‘BG’

Код на съда – състои се от две части:

 • Вид на съда (2 главни букви):
  • ‘CC’ се използва за обозначаване на Конституционния съд
  • ‘SC’ се използва за обозначаване на Върховния касационен съд
  • ‘SA’ се използва за обозначаване на Върховния административен съд
  • ‘PA’ се използва за обозначаване на Апелативен специализиран наказателен съд
  • ‘PC’ се използва за обозначаване на Специализиран наказателен съд
  • ‘MA’ се използва за обозначаване на Апелативен военен съд
  • ‘MC’ се използва за обозначаване на Военен съд
  • ‘AP’ се използва за обозначаване на Апелативен съд
  • ‘AD’ се използва за обозначаване на Административен съд
  • ‘DC’ се използва за обозначаване на Окръжен съд
  • ‘RC’ се използва за обозначаване на Районен съд
 • Цифрен код на съда (3 цифри):
  • ‘000’ е номерът на Конституционния съд
  • ‘001’ е номерът на Върховния касационен съд
  • ‘002’ е номерът на Върховния административен съд
  • Кодовете на всички останали съдилища са определени в Приложение № 9 от Правилника за администрацията в съдилищата[1]
 • Примери:
  • ‘CC000’ е кодът на Конституционния съд
  • ‘SC001’ е кодът на Върховния касационен съд
  • ‘SA002’ е кодът на Върховния административен съд
  • ‘AP500’ е кодът на Апелативен съд – Пловдив
  • ‘DC530’ е кодът на Окръжен съд – Пловдив
  • ‘RC533’ е кодът на Районен съд – Пловдив
 • В Таблица 1 по-долу са посочени кодовете на всички съдилища, използвани в третия елемент от ECLI идентификатора.

Година на постановяване на съдебния акт във формат: ‘YYYY’

Номер на съдебния акт – състои се от четири поделемента, последният от които е отделен от първите три със знака за точка:

 • 4 цифри, обозначаващи годината на делото
 • 2 цифри, обозначаващи кода за характер на делото – кодовете са специфицирани в чл. 80, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата – виж Таблица 2 по-долу
 • 5-цифрен пореден номер на делото за съответната година
 • 3-цифрен пореден номер на съдебния акт по конкретното дело.

Пример за ECLI идентификатор на българските съдебни актове

ECLI:BG:DC530:2017:20160100630.001

BG = България

DC530 = Окръжен съд – Пловдив

2017 = Година на постановяване на съдебния акт

20160100630.001 = Първият пореден съдебен акт на Окръжен съд – Пловдив, постановен по първоинстанционно гражданско дело с пореден номер 630 от 2016 г.

Връзки по темата

https://legalacts.justice.bg/ – Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика

http://www.vks.bg/ – Уеб сайт на Върховния касационен съд

http://www.sac.government.bg – Уеб сайт на Върховния административен съд

______________________________

1 Кодовете на съдилищата с номера ‘000’, ‘001’ and ‘002’ не са включени в Приложение № 9 от Правилника за администрацията в съдилищата, тъй като правилникът не се отнася до администрацията в Конституционния съд, Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Таблица 1 – Кодове на съдилищата

Код

Съд

CC000

Конституционен съд

SC001

Върховен касационен съд

SA002

Върховен административен съд

AP100

Софийски апелативен съд

PA101

Апелативен специализиран наказателен съд

PC105

Специализиран наказателен съд

DC110

Софийски градски съд

RC111

Софийски районен съд

DC120

Окръжен съд – Благоевград

RC121

Районен съд – Благоевград

RC122

Районен съд – Гоце Делчев

RC123

Районен съд – Петрич

RC124

Районен съд – Разлог

RC125

Районен съд – Сандански

DC130

Окръжен съд – Видин

RC131

Районен съд – Белоградчик

RC132

Районен съд – Видин

RC133

Районен съд – Кула

DC140

Окръжен съд – Враца

RC141

Районен съд – Бяла Слатина

RC142

Районен съд – Враца

RC143

Районен съд – Кнежа

RC144

Районен съд – Козлодуй

RC145

Районен съд – Мездра

RC146

Районен съд – Оряхово

DC150

Окръжен съд – Кюстендил

RC151

Районен съд – Дупница

RC152

Районен съд – Кюстендил

DC160

Окръжен съд – Монтана

RC161

Районен съд – Берковица

RC162

Районен съд – Лом

RC163

Районен съд – Монтана

DC170

Окръжен съд – Перник

RC171

Районен съд – Брезник

RC172

Районен съд – Перник

RC173

Районен съд – Радомир

RC174

Районен съд – Трън

DC180

Софийски окръжен съд

RC181

Районен съд – Ботевград

RC182

Районен съд – Елин Пелин

RC183

Районен съд – Етрополе

RC184

Районен съд – Ихтиман

RC185

Районен съд – Костинброд

RC186

Районен съд – Пирдоп

RC187

Районен съд – Самоков

RC188

Районен съд – Своге

RC189

Районен съд – Сливница

AP200

Апелативен съд – Бургас

DC210

Окръжен съд – Бургас

RC211

Районен съд – Айтос

RC212

Районен съд – Бургас

RC213

Районен съд – Карнобат

RC214

Районен съд – Малко Търново

RC215

Районен съд – Несебър

RC216

Районен съд – Поморие

RC217

Районен съд – Средец

RC218

Районен съд – Царево

DC220

Окръжен съд – Сливен

RC221

Районен съд – Котел

RC222

Районен съд – Нова Загора

RC223

Районен съд – Сливен

DC230

Окръжен съд – Ямбол

RC231

Районен съд – Елхово

RC232

Районен съд – Тополовград

RC233

Районен съд – Ямбол

AP300

Апелативен съд – Варна

DC310

Окръжен съд – Варна

RC311

Районен съд – Варна

RC312

Районен съд – Девня

RC313

Районен съд – Провадия

DC320

Окръжен съд – Добрич

RC321

Районен съд – Балчик

RC322

Районен съд – Генерал Тошево

RC323

Районен съд – Добрич

RC324

Районен съд – Каварна

RC325

Районен съд – Тервел

DC330

Окръжен съд – Разград

RC331

Районен съд – Исперих

RC332

Районен съд – Кубрат

RC333

Районен съд – Разград

DC340

Окръжен съд – Силистра

RC341

Районен съд – Дулово

RC342

Районен съд – Силистра

RC343

Районен съд – Тутракан

DC350

Окръжен съд – Търговище

RC351

Районен съд – Омуртаг

RC352

Районен съд – Попово

RC353

Районен съд – Търговище

DC360

Окръжен съд – Шумен

RC361

Районен съд – Велики Преслав

RC362

Районен съд – Нови Пазар

RC363

Районен съд – Шумен

AP400

Апелативен съд – Велико Търново

DC410

Окръжен съд – Велико Търново

RC411

Районен съд – Велико Търново

RC412

Районен съд – Горна Оряховица

RC413

Районен съд – Елена

RC414

Районен съд – Павликени

RC415

Районен съд – Свищов

DC420

Окръжен съд – Габрово

RC421

Районен съд – Габрово

RC422

Районен съд – Дряново

RC423

Районен съд – Севлиево

RC424

Районен съд – Трявна

DC430

Окръжен съд – Ловеч

RC431

Районен съд – Ловеч

RC432

Районен съд – Луковит

RC433

Районен съд – Тетевен

RC434

Районен съд – Троян

DC440

Окръжен съд – Плевен

RC441

Районен съд – Левски

RC442

Районен съд – Никопол

RC443

Районен съд – Плевен

RC444

Районен съд – Червен Бряг

DC450

Окръжен съд – Русе

RC451

Районен съд – Бяла

RC452

Районен съд – Русе

AP500

Апелативен съд – Пловдив

DC510

Окръжен съд – Кърджали

RC511

Районен съд – Ардино

RC513

Районен съд – Крумовград

RC514

Районен съд – Кърджали

RC515

Районен съд – Момчилград

DC520

Окръжен съд – Пазарджик

RC521

Районен съд – Велинград

RC522

Районен съд – Пазарджик

RC523

Районен съд – Панагюрище

RC524

Районен съд – Пещера

DC530

Окръжен съд – Пловдив

RC531

Районен съд – Асеновград

RC532

Районен съд – Карлово

RC533

Районен съд – Пловдив

RC534

Районен съд – Първомай

DC540

Окръжен съд – Смолян

RC541

Районен съд – Девин

RC542

Районен съд – Златоград

RC543

Районен съд – Мадан

RC544

Районен съд – Смолян

RC545

Районен съд – Чепеларе

DC550

Окръжен съд – Стара Загора

RC551

Районен съд – Казанлък

RC552

Районен съд – Раднево

RC553

Районен съд – Стара Загора

RC554

Районен съд – Чирпан

RC555

Районен съд – Гълъбово

DC560

Окръжен съд – Хасково

RC561

Районен съд – Димитровград

RC562

Районен съд – Свиленград

RC563

Районен съд – Харманли

RC564

Районен съд – Хасково

RC565

Районен съд – Ивайловград

MA600

Военно-апелативен съд

MC610

Военен съд – София

MC620

Военен съд – Пловдив

MC630

Военен съд – Варна (закрит) *

MC640

Военен съд – Плевен (закрит) *

MC650

Военен съд – Сливен

AD701

Административен съд – София-град

AD702

Административен съд – София-окръг

AD703

Административен съд – Благоевград

AD704

Административен съд – Бургас

AD705

Административен съд – Варна

AD706

Административен съд – Велико Търново

AD707

Административен съд – Видин

AD708

Административен съд – Враца

AD709

Административен съд – Габрово

AD710

Административен съд – Добрич

AD711

Административен съд – Кюстендил

AD712

Административен съд – Кърджали

AD713

Административен съд – Ловеч

AD714

Административен съд – Монтана

AD715

Административен съд – Пазарджик

AD716

Административен съд – Перник

AD717

Административен съд – Плевен

AD718

Административен съд – Пловдив

AD719

Административен съд – Разград

AD720

Административен съд – Русе

AD721

Административен съд – Силистра

AD722

Административен съд – Сливен

AD723

Административен съд – Смолян

AD724

Административен съд – Стара Загора

AD725

Административен съд – Търговище

AD726

Административен съд – Хасково

AD727

Административен съд – Шумен

AD728

Административен съд – Ямбол

______________________________

* Военен съд – Варна и Военен съд – Плевен са закрити в началото на 2014 г. Посочените кодове на тези съдилища обаче се използват в ECLI идентификаторите на публикуваните до този момент съдебни актове.

Таблица 2 – Кодове за характер на делото

Код

Характер на делото

01

Първоинстанционни граждански дела

02

Първоинстанционни наказателни дела

03

Нотариални дела

04

Изпълнителни дела

05

Второинстанционни граждански дела

06

Второинстанционни наказателни дела

07

Административни дела

08

Фирмени дела

09

Търговски дела

10

Второинстанционни търговски дела

11

Второинстанционни фирмени дела

Последна актуализация: 08/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.