Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница чешки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Национален координатор за ECLI

Върховен съд (Nejvyšší soud)

Burešova 571/20, Brno - Veveří, postcode: 657 37

Чешка република

Телефон: +420 541 593 111

Факс: +420 541 213 493

Идентификатор на електронната база данни: kccaa9t

Ел. поща: podatelna@nsoud.cz (моля, посочете като предмет на кореспонденцията „ECLI“)

Уебсайт: https://nsoud.cz

За контакти:

Petra Polišenská, Radka Feberová

Създаване на национален ECLI

Идентификаторът ECLI бе въведен в Чешката република през април 2012 г. за обозначаване на решенията на Върховния съд (Nejvyšší soud) и от март 2014 г. за обозначаване на решенията на Конституционния съд (Ústavní soud). Идентификаторът ECLI се използва в момента на равнище висши и регионални съдилища. Решенията на тези съдилища могат да се търсят по ECLI на уебсайтовете на съдилищата (решенията на Върховния съд и решенията на Конституционния съд).

Код на държавата

[CZ]: код за Чешката република

Кодове на съдилищата

[NS]: Nejvyšší soud (Върховен съд на Чешката република).

[US]: Ústavní soud (Конституционен съд на Чешката република).

Пример за идентификатор ECLI за решенията на чешки съдилища

ECLI:CZ:NS:2012:[номер на делото].1

[CZ] код на държавата (CZ за Чешката република);

[NS] е кодът на съда, постановил решението (NS за Върховния съд — Nejvyšší soud);

[2012] указва годината, през която е постановено решението;

[номер на делото] без интервали или наклонени черти, като те се заместват с точка;

цифрата [1] обозначава поредния номер на всяко решение, постановено под съответния номер на дело. Включването на поредния номер гарантира, че един и същ идентификатор ECLI няма да се използва за обозначаване на повече от едно съдебно решение на един и същ съд в рамките на една година.

Връзки по темата

https://nsoud.cz

http://nalus.usoud.cz

Последна актуализация: 30/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.