Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Гърция не участва в системата на ECLI.

Въпреки това в момента страната е на подготвителния етап от създаването на единна база данни, която ще съдържа всички национални съдебни решения. В интернет вече съществуват няколко електронни бази данни със съдебна практика, отнасящи се за:

1) Върховния съд на Гърция (Αρείου Πάγου), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

http://www.areiospagos.gr/

2) Държавния съвет (Συμβουλίου της Επικρατείας), като базата данни съдържа единствено неговата съдебна практика:

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Административния съд от първа инстанция на Атина (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

(достъп до тази услуга имат само сертифицираните потребители)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Съществуват и частни бази данни, достъпът до които е платен. Например:

1) Базата данни на Адвокатската колегия на Атина

http://www.dsanet.gr/

2) Базата данни на дружеството Intracom Services (частно)

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

Последна актуализация: 16/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.