Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Гърция не участва в системата на ECLI.

Въпреки това в момента страната е на подготвителния етап от създаването на единна база данни, която ще съдържа всички национални съдебни решения. В интернет вече съществуват няколко електронни бази данни със съдебна практика, отнасящи се за:

1) Върховния съд на Гърция (Αρείου Πάγου), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

http://www.areiospagos.gr/

2) Държавния съвет (Συμβουλίου της Επικρατείας), като базата данни съдържа единствено неговата съдебна практика:

https://www.ste.gr/ste/faces/index.jsp

3) Административния съд от първа инстанция на Атина (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών), като базата данни съдържа само неговата съдебна практика:

(достъп до тази услуга имат само сертифицираните потребители)

http://www.protodikeio-ath.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

Съществуват и частни бази данни, достъпът до които е платен. Например:

1) Базата данни на Адвокатската колегия на Атина

http://www.dsanet.gr/

2) Базата данни на дружеството Intracom Services (частно)

http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/nomos_frame.html

Последна актуализация: 16/09/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.