Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Международни

Европейско патентно ведомство

Съдържание, предоставено от
Международни

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) предлага на изобретателите единна процедура за подаване на заявки, която им дава възможност да търсят патентна защита в близо 40 европейски страни. Ведомството е изпълнителният орган на Европейската патентна организация и работи под надзора на нейния Административен съвет.

Координацията на ECLI в Европейското патентно ведомство се осъществява от Отдела за публикации.

Пощенски адрес:

Postfach 90
1031 Vienna
Austria

Адрес:

Rennweg 12
1030 Vienna
Austria

Код на държавата

За Европейското патентно ведомство кодът на държавата, който следва да се използва във втория елемент на ECLI е: [EP]

Образуване на национален ECLI

Компоненти на ECLI за обозначаване на решенията на апелативните състави на Европейското патентно ведомство:

 • Абревиатура ECLI
 • Код на държавата: EP
 • Код на съда: BA (BA = Boards of Appeal — апелативни състави на Европейското патентно ведомство)
 • Година на постановяване на решението (във формат ГГГГ)
 • Пореден номер, съставен от:

  Номер на решението по делото (оригиналният номер на делото без наклонената черта). Състои се от 7 цифри --> 1 цифра (кодът, обозначаващ вида на решението) + 4 цифри (поредният номер на решението) + 2 цифри (последните две цифри на годината на завеждане).

  Кодове за видовете решения в рамките на ЕПВ:
  • D: Дисциплинарен апелативен състав
  • G: Разширен апелативен състав
  • J : Юридически апелативен състав
  • T: Технически апелативни състави
  • W: решения по дела по подадени жалби
  • R: решения по молби за преразглеждане

Точка

Дата на решението (във формат ГГГГММДД)

Пример:

ECLI:EP:BA:2002:D000300.20020503

EP = Европейско патентно ведомство

BA = апелативни състави на Европейското патентно ведомство

2002 — годината, когато е постановено решението (пример)

D000300 = D0003/00 (номер на решението по делото)

20020503 = 2002.05.03 (дата на решението)

Употреба на ECLI

ECLI се използва за уникална идентификация на решенията на апелативните състави на Европейското патентно ведомство.

Търсене по ECLI може да бъде направено чрез базата данни, съдържаща решенията на апелативните състави на ЕПВ (вж. връзката по-долу).

Връзки по темата

База данни за решения на апелативните състави на ЕПВ

Практика на апелативните състави

Европейски патентен регистър

Последна актуализация: 20/05/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.