Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Национален ECLI координатор

Националният ECLI координатор е Съдебната администрация (Tiesu administrācija).

Адрес на ел. поща: kanceleja@ta.gov.lv

Код на държавата

Кодът за Латвия е: [LV]

Съставяне на националния ECLI

ECLI беше въведен в Латвия през септември 2017 г. Такъв идентификатор се дава на всички съдебни решения, регистрирани в съдебната информационна система, с изключение на решенията, приети под формата на резолюции и определения на разследващите съдии. Публично достъпните решения се публикуват на следния уебсайт: https://www.elieta.lv/web/.

Структура на елементите на латвийския код ECLI

ECLI:LV:AAAAAAA:BBBB:CCDD.E12345678.90.FF, като:

ECLI е непроменливо обозначение на Европейския идентификатор за съдебна практика;

LV е постоянен (непроменлив) код за страната, това е международният код на Република Латвия;

AAAAAAA е кодът на съда;

BBBB е годината, в която е постановено съдебното решение;

CCDD.E12345678.90 е поредният номер на съдебното решение, като:

CC са двете цифри на месеца, в който е прието решението;

DD са двете цифри на деня, в който е прието решението;

E12345678 е номерът на делото, а ако няма такъв, архивният номер или регистрационният номер на иска или жалбата;

90 е поредният номер на решението в рамките на конкретното дело или на разглеждането на дадена молба, в случай че няма номер на дело;

FF е видът на решението (RS (административно заседание — rīcības sēde), L (решение — lēmums), S (съдебно решение — spriedums), BL (решение по инцидентен иск — blakuslēmums).

Например: Решение ECLI:LV:RAT:2016:1201.C28087609.1.S (където ECLI е обозначението за Европейски идентификатор за съдебна практика, LV е международният код на Република Латвия, RAT е кодът на окръжния съд на Рига (Rīgas apgabaltiesa), 2016 е годината, в която е постановено решението, 1201 е датата на постановяване на решението (1 декември), C28087609 е номерът на делото съгласно метода, посочен в настоящия раздел; 1 е поредният номер на решението, а S означава, че видът на решението е „съдебно решение“).

Кодове на латвийските съдилища

Код на съда

Название на съда

AT

Върховен съд (Augstākā Tiesa)

KUAT

Окръжен съд на Курземе (Kurzemes apgabaltiesa)

LAAT

Окръжен съд на Латгале (Latgales apgabaltiesa)

RAT

Окръжен съд на Рига (Rīgas apgabaltiesa)

VAT

Окръжен съд на Видземе (Vidzemes apgabaltiesa)

ZAT

Окръжен съд на Земгале (Zemgales apgabaltiesa)

ADTJ

Районен административен съд (Administratīvā rajona tiesa), Съдебна палата в Йелгава (Jelgavas tiesu nams)

ADTL

Районен административен съд (Administratīvā rajona tiesa), Съдебна палата в Лиепая (Liepājas tiesu nams)

ADTR

Районен административен съд (Administratīvā rajona tiesa), Съдебна палата в Резекне (Rēzeknes tiesu nams)

ADRT

Районен административен съд (Administratīvā rajona tiesa), Съдебна палата в Рига (Rīgas tiesu nams)

ADTV

Районен административен съд (Administratīvā rajona tiesa), Съдебна палата във Валмиера (Valmieras tiesu nams)

AIRT

Районен съд на Айзкраукле (Aizkraukles rajona tiesa)

ALRT

Районен съд на Алуксне (Alūksnes rajona tiesa)

BLRT

Районен съд на Балви (Balvu rajona tiesa)

BSRT

Районен съд на Бауска (Bauskas rajona tiesa)

CERT

Районен съд на Цесис (Cēsu rajona tiesa)

DAUT

Районен съд на Даугавпилс (Daugavpils tiesa)

DORT

Районен съд на Добеле (Dobeles rajona tiesa)

GURT

Районен съд на Гулбене (Gulbenes rajona tiesa)

JELT

Градски съд на Йелгава (Jelgavas tiesa)

JERT

Районен съд на Йекабпилс (Jēkabpils rajona tiesa)

JURT

Градски съд на Юрмала (Jūrmalas tiesa)

KRRT

Районен съд на Краслава (Krāslavas rajona tiesa)

KURT

Районен съд на Кулдига (Kuldīgas rajona tiesa)

LIET

Градски съд на Лиепая (Liepājas tiesa)

LIRT

Районен съд на Лимбажи (Limbažu rajona tiesa)

LURT

Районен съд на Лудза (Ludzas rajona tiesa)

MART

Районен съд на Мадона (Madonas rajona tiesa)

OGRT

Районен съд на Огре (Ogres rajona tiesa)

PRRT

Районен съд на Преили (Preiļu rajona tiesa)

REZT

Градски съд на Резекне (Rēzeknes tiesa)

RCRT

Районен съд на Рига-град (Център) (Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa)

RKRT

Районен съд на Рига-град за район Курземе (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa)

RLPT

Районен съд на Рига-град за област Латгале (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa)

RVPT

Районен съд на Рига-град за област Видземе (Rīgas pilsētasVidzemes priekšpilsētas tiesa)

RZPT

Районен съд на Рига-град за област Земгале (Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa)

RZRT

Районен съд на Рига-град (север) (Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa)

RIRT

Районен съд на Рига (Preiļu rajona tiesa)

SART

Районен съд на Салдус (Saldus rajona tiesa)

SIRT

Градски съд на Сигулда (Siguldas tiesa)

TART

Районен съд на Талси (Talsu rajona tiesa)

TURT

Районен съд на Тукумс (Tukuma rajona tiesa)

VART

Районен съд на Валка (Valkas rajona tiesa)

VLRT

Районен съд на Валмиера (Valmieras rajona tiesa)

VENT

Градски съд на Вентспилс (Ventspils tiesa)

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.