Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Evropský identifikátor judikatury (ECLI)

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Vnitrostátní koordinátor ECLI

Úřad spolkového kanceláře

e-Government – Program a řízení projektu (odbor I/13)

Ballhausplatz 2

A-1014 Vídeň

Helmut Weichsel

Tel.: (+43 1) 53115/204211

Fax: (+43 1) 53109/204211

E-mail: helmut.weichsel@bka.gv.at

Kód země

Kód země pre Rakousko je: [AT]

Vytváření vnitrostátního ECLI

ECLI se přiřazuje v případě, pokud jdou rozhodnutí těchto soudů a orgánů zveřejňováná na internetě.

  • Ústavní soud (Verfassungsgerichtshof)
  • Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof) a ostatní soudy
  • Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht)
  • Spolkový daňový soud (Bundesfinanzgericht)
  • Zemské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte)
  • Orgán pre ochranu osobních údajů (Datenschutzbehörde)
Poslední aktualizace: 16/07/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.